Corona en jouw winkel.

Alles wat je moet weten over Corona en jouw winkel vindt je op deze pagina, van informatie over de huidige tegemoetkomingsregelingen tot handige tools en hulpmiddelen.

Heb je nog meer vragen of vragen over het protocol. Bestaat er bij jou een bijzondere situatie die niet staat omschreven? Neem dan contact op met VBW. Wij helpen je graag!

Richtlijnen VBW bezoek & bijeenkomsten in coronatijd

Bekijk hier voorzorgsmaatregelen in het belang van ieders gezondheid.


Vragen? De VBW corona-ondernemersdesk gaat ermee aan de slag.


VBW stelt protocol op voor ‘1,5 meter samenleving’

De maatregelen zijn weer aangescherpt. Ondernemers moeten zich houden aan de richtlijnen, zoals die door de overheid zijn opgesteld om veilig winkelen mogelijk te maken, zowel voor de klant als voor de medewerkers.

 

Om bloemisten te helpen heeft VBW een protocol opgesteld waarin alle ‘spelregels’ staan benoemd die veilig winkelen mogelijk maken. Het protocol is afgestemd met betrokken ministeries. Om open te mogen blijven en boetes te voorkomen, is het belangrijk dat je aan dit protocol voldoet. Download het protocol hier. Handige tools zoals posters voor in je winkel vind je hier.

Maatwerk per bedrijf

Natuurlijk zal binnen je eigen bedrijf bekeken moeten worden hoe je het beste invulling kunt geven aan dit protocol. Bespreek dit protocol ook vooral met jouw medewerkers en zorg ervoor dat je binnen (en buiten) je winkel ook duidelijk communiceert hoe jij invulling geeft aan de richtlijnen.

Corona Uitgelicht

Coronatesten
Collectief aanbod commerciële PCR test.
Corona sneltesten
Collectief aanbod commerciële COVID-19 sneltest.
Handige tools, tips en hulpmiddelen
Direct te gebruiken en gratis te downloaden
TOZO
Vragen en antwoorden - Laatste update: 01-09-2020
Noodfonds Overgang Werkgelegenheid (NOW)
Vragen en antwoorden - Laatste update: 01-09-2020
TOGS-regeling
Vragen en antwoorden - Laatste update: 16-04-2020
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Vragen en antwoorden - Laatste update: 01-09-2020
Inzet medewerkers en BBL-leerlingen
Vragen en antwoorden - Laatste update: 06-04-2020
Financieel - overige regelingen
Vragen en antwoorden - Laatste update: 01-09-2020
VBW Lobby corona
Wat doet VBW in de lobby? Laatste update 25-6-2020

Relevante artikelen

Corona-update

Corona-update

Dinsdagavond 17 november werd, tijdens de persconferentie, weer een lichte versoepeling aangegeven. De versoepeling houdt in dat we weer teruggaan naar de maatregelen zoals die twee weken geleden golden. Er blijft dus sprake van een gedeeltelijke lockdown. De boodschap was duidelijk: de besmettingscijfers laten een (langzaam) dalende trend zien, maar zijn nog veel te hoog.
Dankzij lobby groter deel van de BIK naar het mkb

Dankzij lobby groter deel van de BIK naar het mkb

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Een stimuleringsregeling om bedrijven te laten investeren. Dankzij lobby van VBW, in samenwerking met MKB-Nederland, heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waarbij de percentages - in positieve zin voor het mkb - van de Baangerelateerde Investeringskorting zijn aangepast.
Lobby gaat door

Lobby gaat door

Sinds afgelopen vrijdagmiddag is er intensief contact geweest met de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid over de openstelling van de winkels. Hierbij zijn richtlijnen vastgelegd met betrekking tot handhaving waarin de detailhandel belangrijk onderwerp van gesprek is. Dit heeft geleid tot een (concept) gezamenlijke startnotitie