Vragen en antwoorden rondom de TOGS-regeling

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen.

Corona-update 16-04-2020

Update TOGS-regeling inzake hetzelfde woon/werk-adres

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen.
Dankzij sterke VBW-lobby kunnen bloemenwinkels (indien nodig) gebruik maken van de TOGS-regeling €4.000,-. VBW heeft, samen met brancheorganisatie Inretail en koepelorganisatie MKB-Nederland sterk ingezet op het toegankelijk krijgen van de TOGS-regeling voor bloemisten. Zowel de bloemenwinkels als de ambulante handel voor bloemen en planten staan op de lijst van vastgestelde SBI-codes.

Hetzelfde woon/werk-adres
Een punt waar VBW hard voor heeft moeten strijden was het feit dat ondernemers waarbij privéadres en winkeladres hetzelfde was buiten de regeling vielen. Voor deze ondernemers hebben we ook bereikt dat ze gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling, mits:

 • De ondernemer verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of (en deze voorwaarde is nieuw);
 • De ondernemer verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van zijn/haar privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft.

Deze laatste aanvulling biedt voor de meeste ondernemers nu uitkomst. De aanvraag dien je binnen 3 maanden te hebben gedaan. Ook voor het gebruik maken van deze regeling roept de overheid op tot spreiding van de aanvragen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 03-04-2020

Kom ik als bloemist in aanmerking voor de TOGS-regeling?

Ja, dankzij sterke VBW-lobby vallen bloemenwinkels onder de TOGS-regeling €4.000,-. VBW heeft, samen met brancheorganisatie Inretail en koepelorganisatie MKB Nederland sterk ingezet op het toegankelijk krijgen van de TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondenemers Getroffen Sectoren) voor bloemisten. Vandaag is formeel bekend geworden dat dit is gelukt. Zowel de bloemenwinkels als de ambulante handel voor bloemen en planten staan op de lijst van vastgestelde SBI codes. Het blijkt maar weer dat het ineen slaan van de handen in deze zware tijd tot uitstekende (lobby)resultaten kan leiden.

Tegemoetkoming van €4.000,- netto
Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van €4.000,- netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De aanvraag dien je binnen 3 maanden te hebben gedaan. Ook voor het gebruik maken van deze regeling roept de overheid op tot spreiding van de aanvragen.

Aanvragen
De aanvraag kun je alleen online doen via eHerkenning of DigiD. De volgende gegevens zijn nodig:

 • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger);
 • Ben je nieuw? Maak dan eerst een profiel aan;
 • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze;
 • Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op 'Naar verzenden’;
 • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden';
 • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Waar moet je aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS-regeling?

 • De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel (SBI code);
 • De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben;
 • De verwachting is dat jouw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000,- zal lijden;
 • Je hebt minstens €4000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020;
 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;
 • Je onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020;
 • Je onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • De onderneming is niet failliet;
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Kijk voor de verdere informatie op de website van de Rijksoverheid. Je kunt eventueel ook jouw boekhouder machtigen om de aanvraag voor je te doen, dan dien je een machtigingsformulier in te vullen.

Heb ik eHerkenning nodig?
eHerkenning heeft de voorkeur. Maar op dit moment is het voor deze regeling ook mogelijk om met je DigiD de aanvraag te doen.

eHerkenning aanvragen met 15% korting op de kosten (VBW-ledenvoordeel) kan hier.

Corona
Corona
Overzichtspagina

Overheidsinformatie over de TOGS

Meer informatie