20 augustus 2017

Lobbyen voor...

VBW heeft zich ook in de afgelopen weken voor jou ingezet. We houden in Den Haag de vinger aan de pols bij de kabinetsformatie. Zo hoorden we over plannen om het lage btw-tarief van 6 naar 8 procent te verhogen. Daarover hebben we namens jullie aan de bel getrokken, net zoals we eerder deden bij de effecten van het minimum(jeugd)loon. Want uiteindelijk zijn dit zaken die het voor bloemisten lastig maken om met gezond rendement te ondernemen.

Dat rendement is ook een belangrijk aandachtspunt bij de komende cao-gesprekken. Met meerjarig onderzoek naar bedrijfseconomische gegevens brengen we in kaart of er ruimte is voor loonkostenontwikkeling. Verder zijn we weer een stapje dichter bij een convenant met de Belastingdienst over de kosten van materialen die jullie beschikbaar stellen voor praktijkopdrachten van leerlingen. Tot slot nog een laatste bericht waar ik jullie op wil wijzen: volgend jaar gaat een nieuwe, Europese wet in die de persoonsgegevens van consumenten beschermt. Die wet is nog een stukje strenger dan de huidige regelgeving. We informeren je over wat de wet precies regelt en hoe jij je daarop kunt voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Marco Maasse

Algemeen Directeur VBW

Lobby afspraken

19/09 - CAO-commissie
20/09 - Nationale Winkelraad
21/09 - Bloemisten Academie-overleg bij Helicon

Downloads

Brief van minister Asscher