19 oktober 2017

Wat zien we van onze lobby terug in het regeerakkoord?

Na meer dan 200 dagen formeren ligt er dan eindelijk een regeerakkoord. Door onze intensieve lobby in Den Haag kwam een groot deel niet als een verrassing, maar het is toch altijd een spannend moment om de definitieve tekst te lezen.

En helaas: we zijn al met al niet positief nadat we alle consequenties voor bloemisten op een rij hebben gezet. Het regeerakkoord bevat weliswaar veel winstpunten voor mkb’ers, zoals de MKB-toets, een lastenverlaging via de vennootschaps- en inkomstenbelasting, een soepeler ontslagrecht en een betere bekostiging van groen onderwijs. Daar staat echter een zwaarwegend pijnpunt tegenover: de btw-verhoging van 6 naar 9 procent op bloemen en planten.

VBW verwacht dat dit zal leiden tot een gemiddeld omzetverlies van 7,5 tot 10 procent, daling van de werkgelegenheid en rendementsproblemen. Het netto-effect op de schatkist zal daardoor nihil of zelfs negatief zijn. VBW blijft lobbyen voor het schrappen van deze voorgenomen btw-verhoging en vindt daarin oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP aan haar zijde.

Ook buiten Den Haag zette VBW zich in de afgelopen weken voor haar leden in. Zo spraken we met SBB over verbeterpunten rond stages die bloemisten-in-spé lopen. Ook zijn we in gesprek met Buma/Stemra en Sena over een brancheregeling, zodat bloemisten die muziek in hun winkel draaien geen omkijken meer hebben naar en minder betalen voor de afdracht van vergoedingen.


En dan staan er nog belangrijke afspraken op de agenda. Zo voerden we deze week het eerste cao-gesprek met AVV, waarbij we uiteraard in ons achterhoofd hebben dat de aangekondigde btw-verhoging consequenties heeft voor de ruimte die er is voor loonontwikkeling. Verder onderzoeken we de Europese mogelijkheden om het vak van bloemist een beschermde status te geven. Wordt vervolgd!


Marco Maasse,
Algemeen directeur VBW

Lobby afspraken

12/10 - Cao-overleg met AVV
13/10 - Overleg met MKB-Nederland over het regeerakkoord
25/10 - Verkennend gesprek bij Europees Parlement over beschermde titel voor bloemist

Downloads

Brief van minister Asscher