Pensioen_-_header.jpg
17/10/2016
VBW is positief over de inspanningen van de overheid en de sociale partners om werkloze vijftigplussers aan het werk te helpen, maar is wel van mening dat de achterliggende oorzaken van dit probleem nog beter kunnen worden aangepakt.
Marco_Maasse_-_header.jpg
28/09/2016
Marco Maasse, directeur VBW, werd namens de detailhandel en het (winkel)ambacht in het overleg van de Nationale Winkelraad voorgedragen voor herbenoeming als lid van het hoofdbestuur van MKB NL.
Bloemistenacademie_-_header.jpg
28/09/2016
Het huidige groene AOC-onderwijs mag niet opgaan en ondersneeuwen in het grote aanbod ROC-opleidingen. In het recente Hoofdbestuur van MKB Nederland heeft VBW aandacht gevraagd voor dit standpunt. Met steun van MKB NL wil VBW daarom nadrukkelijker lobbyen bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij Economische Zaken om het belang en het unieke vakmanschap van de groene opleiding ook daadwerkelijk te behouden omdat anders het gevaar dreigt dat er straks geen groene vakmensen meer zijn.
Halfjaarrapportage_-_header.jpg
28/09/2016
Het hoofdbestuur van MKB.nl presenteerde in september de ‘Sociale Agenda NL 2017-2020’ met als voornaamste punten/trends:
Ontslag_-_header.jpg
28/09/2016
Ondernemers en medewerkers die door de economische crisis in moeilijkheden zijn gekomen met als gevolg faillissement, kunnen beroep doen op Loopbaansupport Detailhandel (LSD), zo bleek bij het overleg van de Nationale Winkelraad.