Bloemisten gaan nieuwe wetten en regels toetsen

Bloemisten gaan nieuwe wetten en regels toetsen

19 oktober 2017

VBW gaat samen met enkele ondernemers participeren in de MKB-toets. Zo krijgen bloemisten een stem in nieuwe wet- en regelgeving.

VBW heeft lang gelobbyd voor de MKB-toets, die nu is opgenomen in het regeerakkoord. Voortaan moet bij nieuwe wetten en regels onderzocht worden wat de consequenties zijn voor mkb’ers. Onderdeel van de toets is dat mkb’ers zelf de wetten en regels onder de loep nemen en beoordelen om te kijken of die bijvoorbeeld geen onevenredige administratieve druk veroorzaken.

Panel met bloemisten die wetten toetsen
Om te bevorderen dat bij nieuwe wetten en regels ook gedacht wordt aan bloemisten, zal VBW participeren in de MKB-toets. Ook worden enkele bloemisten gevraagd om bij relevante wet- en regelgeving mee te toetsen. De eindverantwoordelijkheid voor nieuwe wetten en regels blijft liggen bij de departementen en gevolgd door de Eerste en Tweede Kamer. Het is dus mogelijk dat ondanks een negatieve MKB-toets nieuwe wetten en regels er toch komen. De verwachting is wel dat het parlement de uitkomst van de toets zwaar zal laten meetellen in hun afweging.