Oplossingen voor twee stage-knelpunten

Oplossingen voor twee stage-knelpunten

19 oktober 2017

VBW heeft met SBB gesproken over twee veelvoorkomende BPV-knelpunten. Het gaat om de beperkte beschikbaarheid van stageplekken voor specialistische opdrachten en de soms te eenvoudige erkenning van bloemisten als leerbedrijf. Voor beide knelpunten is een oplossing gevonden.

Stageopdrachten buiten de branche
AOC’s die bij de Bloemistenacademie zijn aangesloten, hebben regelmatig moeite om stageplekken te vinden voor leerlingen. Het gaat dan met name om plekken waar studenten specialistische stageopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van styling. Met SBB is afgesproken dat zulke deelopdrachten in principe ook bij bedrijven buiten de bloemendetailhandel uitgevoerd mogen worden. Bij een styling-opdracht zou dat bijvoorbeeld kunnen bij een interieur- of modebedrijf.

Handhaving van eisen aan leerbedrijf
Een tweede knelpunt heeft te maken met de mate waarin bloemisten toegerust zijn om leerlingen te begeleiden tijdens stages. De meeste bloemisten nemen dit zeer serieus en steken veel tijd en energie in het overdragen van vakmanschap. Maar vanuit de AOC’s en van leden krijgt VBW ook signalen dat de eisen voor de erkenning als leerbedrijf door SBB niet altijd even strak gehanteerd worden. VBW vindt het belangrijk dat bloemisten die een stageplek aanbieden de gratis workshops voor praktijkbegeleiders hebben gevolgd. Met SBB is afgesproken dat hier meer aandacht aan besteed zal worden, zodat we de kwaliteit van stages borgen en daarmee de optimale voorbereiding van een nieuwe generatie bloemisten en bloemist-medewerkers op het vak.