VBW-lobby succes: compensatie voor transitievergoeding op komst

VBW-lobby succes: compensatie voor transitievergoeding op komst

5 april 2017

Beëindig je na langdurige ziekte het contract van een medewerker? Dan krijg je straks waarschijnlijk compensatie voor de transitievergoeding die je moet betalen.

Ook wordt het mogelijk om in de cao af te wijken van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (o.a. vanwege bedrijfsbeëindiging). Dat blijkt uit een wetsvoorstel van demissionair minister Lodewijk Asscher


Resultaat van intensieve lobby door VBW
VBW lobbyt al sinds afgelopen zomer voor verbetering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), waarin de transitievergoeding is geregeld. Dat gebeurt via rechtstreeks overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en via organisaties als MKB Nederland. VBW is tevreden dat minister Asscher de wet nu wil aanpassen. Daarmee bereiken we dat de kosten van personeel bij langdurige ziekte voor de werkgever beperkt blijven en dat er bij eventuele bedrijfsbeëindiging geen torenhoge transitiekosten betaald hoeven te gaan worden.

Wanneer krijg je de compensatie precies?
De beoogde ingangsdatum van de compensatieregeling is 1 januari 2019. Als de wet wordt aangenomen, kunnen bloemisten ook eerder betaalde transitiekosten aan langdurig zieke medewerkers terugkrijgen. Voorstel is namelijk dat de wet met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 ingaat.

>> Klik hier voor meer informatie over de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wanneer komt de afwijkende regeling in de cao?
De mogelijkheid om te komen tot een lagere vergoeding bij bedrijfsbeëindiging kan worden geregeld bij cao. VBW start deze zomer de gesprekken over de nieuwe cao. Daarin zal VBW aandringen op een aangepaste regeling voor de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. VBW streeft er naar dat de nieuwe CAO op 1 januari 2018 kan ingaan. Dat is ook de beoogde ingangsdatum van de afwijkingsmogelijkheid die minister Asscher nu biedt.

>> Klik hier voor meer informatie over de vervangende cao-regeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Behandeling wetsvoorstel onder voorbehoud
Voorwaarde is wel dat de nieuwe Tweede Kamer het voorstel in behandeling neemt. De partijen kunnen ook beslissen om het wetsvoorstel controversieel te verklaren. Dat betekent dat de behandeling van het voorstel wordt uitgesteld tot de nieuwe regering is aangetreden. Naar verwachting wordt deze of volgende week bekend of de behandeling doorgaat.