VBW tegen één uniform minimumuurloon

VBW tegen één uniform minimumuurloon

9 juni 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil één uniform, wettelijk minimumuurloon voor alle sectoren in Nederland. VBW ziet niets in deze ingrijpende maatregel die tot hogere loonkosten voor bloemisten kan leiden.

Ook MKB Nederland en VNO-NCW wijzen het conceptwetsvoorstel principieel af. Op dit moment hangt het minimumuurloon af van de gebruikelijke arbeidsduur in de sector. Door een uniform minimumuurloon in te voeren, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde arbeidsduur van 37,4 uur, zullen de loonkosten tot wel 7 procent stijgen.

Verder zou een uniform, wettelijk minimumuurloon gevolgen hebben voor loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, het lage inkomensvoordeel (Liv) en de compensatieregeling voor het verhogen van de staffels van het wettelijk minimumjeugdloon (Wmjl). En dat alleen om handhaving door de inspectie SZW makkelijker te maken.

VBW ziet meer in het volgen van een advies dat de Stichting van de Arbeid al in 2006 gaf. Op basis hiervan zijn afwijkingen, door bijvoorbeeld complexe factoren als arbeidsduurverkorting (ADV), mogelijk. Op die manier neemt de handhaafbaarheid toe en worden tegelijkertijd de diversiteit en differentiatie binnen sectoren gerespecteerd.