Verkennend gesprek over nieuwe cao

Verkennend gesprek over nieuwe cao

7 juni 2017

VBW en vakbond AVV hebben onlangs voor het eerst met elkaar gesproken over de nieuwe cao. Dat gebeurde tijdens een informele en verkennende bijeenkomst.

Beide partijen konden tijdens de bijeenkomst aangeven wat belangrijke thema’s zijn bij het vaststellen van de nieuwe cao. Wat VBW betreft zijn dat onder meer de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, het derde jaar ww, nieuw/vervangend ondernemerschap in verband met de vergrijzing, het loonontwikkelingstraject en het jeugdloon. Ook pensioenvoorzieningen zullen onderwerp van gesprek zijn.

“Het is goed om zo’n cao-traject informeel te starten. Dat helpt om constructief met elkaar samen te werken aan een nieuwe cao”, zegt Marco Maase, algemeen directeur van VBW. “We zijn blij met de samenwerking tot nu toe. Natuurlijk hebben werkgevers en werknemers niet altijd dezelfde belangen, maar we merken dat AVV ook kijkt naar wat goed is voor de toekomst van onze branche.”

Na de zomer spreken VBW en AVV opnieuw informeel over de cao. Daarna is het tijd om afspraken te maken. VBW streeft weer naar een cao met een minimale looptijd van 2 jaar.