Vervolgstappen op de mogelijke btw-verhoging

Vervolgstappen op de mogelijke btw-verhoging

19 oktober 2017

Afgelopen vrijdag is in Den Haag vervolgoverleg geweest over de mogelijke stijging van het laag-btw-tarief. Daarbij zijn een aantal zaken duidelijk geworden:

  • Het definitieve besluit over een btw-verhoging zal naar verwachting voorjaar 2018 worden genomen;
  • De nieuwe regering heeft naast het huidige voorstel (verhoging van 6% naar 9%) ook nog een ander voorstel op tafel liggen, namelijk afschaffing van het huidige lage tarief en alle producten en diensten van 6% naar 21%;
  • Ingangsdatum voor implementatie is 1 januari 2019;

Vervolglobby
We blijven ons inzetten om de btw-stijging van tafel te krijgen. Om dit te realiseren zal er op korte termijn aanvullend onderzoek plaatsvinden over de daadwerkelijke effecten van een btw-verhoging in deze omstandigheden. Het effect dat we nu voorzien is een omzetdaling van 7,5-10%, maar dit willen we nogmaals laten onderzoeken en bevestigd krijgen. Dit zal ons helpen in de vervolglobby, om de btw-stijging alsnog “van tafel te krijgen”, om een andere btw-ontwikkeling te voorkomen en/of om voldoende goede compensatie geregeld te krijgen. Er ligt namelijk wel de uitnodiging van de nieuwe regeringsfractie om met een doorgerekend alternatief te komen. Het is de bedoeling dat we dit alternatief binnen enkele weken aan de partijen kunnen presenteren.

Doen we nu dan even niets?
Met de diverse fracties in de Tweede Kamer is er contact over de problemen van deze algehele btw-stijging. We houden daarbij de “Sierteelt” wat onder de radar, om te voorkomen dat sierteelt alsnog zomaar naar het hoge tarief zal gaan. Wat gezien de standpunten niet ondenkbeeldig is. We streven nu naar samenwerking in en met de laag-btw-coalitie, om het huidige plan van tafel te krijgen en te vervangen door een beter plan. We streven daarbij sowieso ook naar het voorkomen van een stijging naar 21%.