Wat betekent Prinsjesdag 2016 voor jouw zaak?

Wat betekent Prinsjesdag 2016 voor jouw zaak?

28 september 2016

Wat betekent Prinsjesdag 2016 voor jouw zaak? VBW zet op een rijtje wat je als werkgever kunt verwachten van het voorgenomen kabinetsbeleid.

Fiscaal

Het is begrepen dat in deze “verkiezingsbegroting” alle doelgroepen een koopkrachtverbetering in het vooruitzicht wordt gesteld, maar er zijn vraagtekens bij de extra uitbouw van het stelsel van toeslagen. Lees hier meer.

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Het kabinet blijft inzetten op preventie en duurzame inzetbaarheid maar bouwt hierbij voort op de reeds ingeslagen weg; dus weinig nieuws. Lees hier meer.

Gezondheidszorg

Het is zorgelijk dat verwacht wordt dat de zorgkosten ook in 2017 weer met 2% stijgen. En werkgevers betalen mee. Lees hier meer.

Pensioenstelsel

De miljoenennota biedt vrijwel geen inhoudelijks nieuws over ‘2e pijler pensioen’, alleen een samenvatting van reeds eerder aangekondigde beleidsvoornemens. Wel twee fiscale versoepelingen voor arbeidspensioenen. Lees hier meer.

Sociale zekerheid

Het beleid voor 2017 op het gebied van sociale zekerheid richt zich op twee kernwaarden: goed werk en kansen voor iedereen. Voor het realiseren van deze kernwaarden wordt in de begroting vooral ingezet op het verder uitwerken van de door dit kabinet ingezette hervormingen en decentralisaties. Lees hier meer.