Bedrijfseconomische gegevens basis voor CAO-gesprekken

Bedrijfseconomische gegevens basis voor CAO-gesprekken

20 september 2017

In de aanloop naar de cao-onderhandelingen doet VBW onderzoek naar de meerjarige ontwikkeling van omzet, brutomarge en personeelskosten in de bloemendetailhandel. Hiervoor zijn gegevens opgevraagd bij een groot aantal bloemisten.

“Qua omzet gaat het sinds korte tijd weer beter bij veel bloemisten, maar dat wil nog niet zeggen dat het echt beter gaat. De inkoop is duur, personeelskosten zijn door externe factoren nogal gestegen en overige kosten worden ook maar duurder. Daarbij moeten we niet vergeten dat we zware jaren hebben gehad. Daarom kijken we naar ontwikkelingen van 2008 tot 2017. Op deze manier willen we helder krijgen of er ruimte is voor loonkostenontwikkeling”, vertelt Marco Maasse, directeur van VBW.

Tegelijkertijd is het loongebouw van de bloemendetailhandel vergeleken met dat van vergelijkbare branches. De lonen van bloemistmedewerkers zijn daarbij afgezet tegen het salaris van kappers, supermarktmedewerkers en personeel van poeliers en groente- en fruitwinkels.

“Die vergelijking baart VBW en de CAO-commissie zorgen”, zegt Maasse. “Een flink deel van ons loongebouw zit op het niveau van het minimumloon of minimumjeugdloon en ligt lager dan in de andere branches. Dat maakt het voor jongeren niet altijd aantrekkelijker om te kiezen voor een carrière in de bloemendetailhandel. Het is daarom zaak om in overleg met sociale partners te zoeken naar oplossingen die instroom van talent bevorderen en tegelijkertijd waarborgen dat bloemisten een goed rendement kunnen blijven realiseren met hun bedrijf.”