Maak een einde aan reclamebelasting en ozb-stijging

Maak een einde aan reclamebelasting en ozb-stijging

31 augustus 2017

VBW roept lokale politieke partijen op om reclame- en precariobelastingen af te schaffen. Ook moet er een einde komen aan de forse ozb-stijgingen.

VBW ondersteunt daarmee de lobby van Detailhandel Nederland voor een detailhandelvriendelijk gemeentelijk beleid. Uit berekeningen van Detailhandel Nederland blijkt dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de ozb-afdracht voor winkeliers in 77% van de gemeenten is verhoogd met meer dan de inflatie. In 152 gemeenten gaat het zelfs om een stijging van minstens 10%.

Doordat elke gemeente zijn eigen heffingen mag bepalen, zijn er grote onderlinge verschillen in Nederland. Een bloemist in Groningen is met € 3.474 het meeste kwijt aan ozb. Wie een bloemenzaak op Texel heeft, is met 509 euro het goedkoopste uit. Een gemeente kan naast de ozb bovendien een belasting opleggen voor bijvoorbeeld naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen. Voor een simpel reclamebord moet je als bloemist soms al honderden euro’s afdragen aan de gemeente. Dat is niet meer van deze tijd vinden VBW en Detailhandel Nederland.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 roept VBW samen met Detailhandel Nederland op tot maatregelen die een impuls geven aan winkelgebieden. Naast het verlagen van lokale lasten gaat het onder meer om het tegengaan van winkelleegstand, een gastvrij parkeerbeleid en het verhogen van de veiligheid in winkelgebieden.