VBW luidt noodklok over extreme effecten WML

VBW luidt noodklok over extreme effecten WML

31 augustus 2017

VBW wil dat bloemisten zo snel mogelijk de beloofde compensatie krijgen voor gestegen jeugdlonen en minimumlonen. Ook roept VBW op om een nieuwe verhoging van de minimum(jeugd)lonen in 2019 te schrappen en fiscale maatregelen te nemen die het aantrekkelijker maken om medewerkers in dienst te nemen.

Deze aandachtspunten worden de komende periode via MKB Nederland op de tafel gelegd bij de partijen die een nieuwe kabinet formeren. Aanleiding is een doorrekening van VBW van de effecten van de Wet Minimumloon (WML) op de cao van de bloemendetailhandel. Daaruit blijkt dat binnen een periode van 2,5 jaar een aantal salarisgroepen meer dan 20% stijgt, met een maximum van bijna 42%.

5.650 euro extra per jaar voor één medewerker?

Zo verdient een 21-jarige in groep B nu nog € 1.126 per maand. In 2019 ben je als bloemist voor een medewerker van die leeftijd en met dezelfde kwalificaties € 1.597 per maand kwijt. Zo’n 21-jarige medewerker wordt daardoor op jaarbasis € 5.652 duurder om in dienst te nemen. En dat is nog exclusief toeslagen, vakantiegeld en pensioenlasten.

Loonkostenstijging van ruim 100% is onacceptabel

Een bloemist die nu een 16-jarige in groep A, een 18-jarige in groep B en een 20-jarige medewerker in groep C in dienst heeft, is binnen een periode van 2,5 jaar zelfs ruim twee keer zoveel kwijt aan salarissen. ‘Een loonkostenstijging van meer dan 100 procent is absurd, onacceptabel en niet terug te verdienen. Dit moet écht anders’, stelt VBW-directeur Marco Maasse.

Tabel: voorbeeldberekeningen effecten loonkostenstijgingen
T

Jongeren komen straks niet meer aan de bak

‘Door zulke exorbitante stijgingen komt de gehele loontabel ‘onder water’ te staan. Er is tussen een aantal functiegroepen geen onderscheid in beloning meer, en ook maar heel beperkt bij leeftijden’, vervolgt Maasse. ‘Ik verwacht dan ook dat bloemisten op basis hiervan geen jonge mensen meer zullen aannemen omdat zij niet vakvolwassen presteren, maar wel zodanig betaald moeten worden. Bovendien zal dit voor een deel van de bloemisten betekenen dat ze hun bedrijf niet meer kunnen voortzetten. We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen.’