VBW spreekt met fiscus over onderwijsmaterialen

VBW spreekt met fiscus over onderwijsmaterialen

18 mei 2017

De Belastingdienst onderzoekt of het verstrekken van materiaal aan bloemisten-in-opleiding kan worden opgenomen in het bestaande convenant. VBW had daarom gevraagd.

Voor onderwijsinstellingen is het de afgelopen jaren lastiger geworden om bloemen en planten beschikbaar te stellen aan leerlingen en stagiairs. In het kader van de Bloemistenacademie is daarom afgesproken dat bloemisten deze materialen verstrekken. Het gaat zowel om materiaal voor opdrachten tijdens de stage als voor schoolopdrachten.

Zo verwerk je materiaalkosten fiscaal

Om te voorkomen dat de Belastingdienst deze kosten ziet als loon in natura, is het noodzakelijk om:

  • In overleg met de leerling/stagiair vast te stellen wat jij investeert in zijn/haar studie. Omschrijf dit letterlijk als studiekosten;
  • De waarde daarvan bij voorkeur uit te drukken in inkoop- en verkoopwaarde;
  • Wekelijks/maandelijks bij te houden welke waarde jij aan de leerling voor zijn/haar studie ter beschikking stelt, zodat aan het eind van het kwartaal en jaar inzichtelijk is hoeveel geld je hebt ge├»nvesteerd;
  • De kosten van het beschikbaar gestelde materiaal te boeken op studiekosten/leermiddelen en af te boeken van de inkoopwaarde.

In de loop van het jaar meer duidelijkheid

Op verzoek van VBW bekijkt de Belastingdienst of deze richtlijnen kunnen worden vastgelegd in het bestaande btw-convenant met de branche. Hierdoor weten zowel bloemisten als de fiscus waar ze aan toe zijn. VBW verwacht in de loop van het jaar meer te kunnen melden over de aanvulling van het convenant.