Zes antwoorden over het derde ww-jaar

Zes antwoorden over het derde ww-jaar

18 mei 2017

Werkgevers- en werknemerspartijen hebben nieuwe afspraken met elkaar gemaakt over de lengte van de werkloosheidsuitkering. Wat verandert er precies en wat betekent dit voor jou als bloemist? VBW zet het voor je op een rij.

Wat is de huidige situatie?

Medewerkers die werkloos raken na een regulier dienstverband, zijn verzekerd van een ww-uitkering. Werkgevers betalen hiervoor een premie over de loonsom. De hoogte en lengte van deze uitkering hangt af van hoe lang iemand in dienst was en hoeveel uur hij of zij werkte. In 2013 spraken werkgevers- en werknemerspartijen in het sociaal akkoord af dat de maximale lengte van de ww-uitkering teruggaat van 38 naar 24 maanden.

Wie gaat er veranderen?

Werkgevers en werknemers hebben in het sociaal akkoord vervolgafspraken gemaakt over het gat van veertien maanden dat ontstaan is. Dat derde ww-jaar kan via de cao gerepareerd worden, maar de kosten zijn dan wel voor rekening van de werknemers. Dit gebeurt door een uniforme premie (% over de loonsom) die de werkgever inhoudt op het loon en afdraagt aan de overheid.

Wat zijn de uitgangspunten bij de ww-reparatie?

  • De te betalen premie is voor rekening van de werknemer.
  • De regeling mag voor de werkgever niet leiden tot administratieve rompslomp.
  • Er mag geen precedentwerking van uitgaan. De afspraak is echt alleen bedoeld voor uitvoering van het derde ww-jaar.
  • De werking en uitvoering zal kritisch geĆ«valueerd worden en waar nodig bijgestuurd.

Komt er een derde ww-jaar voor de bloemendetailhandel?

Dat is aan de sociale partners. VBW en AVV dus. Tijdens de cao-onderhandelingen dit najaar moeten we samen besluiten of reparatie van een derde ww-jaar wenselijk is.

Stel dat de reparatie er komt, hoe krijgt die dan vorm?

  • Uitvoering kan alleen plaatsvinden o.b.v. een algemeen verbindend verklaring (avv). Als de reparatie er komt, gaat die dus gelden voor alle medewerkers in de branche.
  • De uitvoering wordt ondergebracht bij een externe partij. Raet heeft hier ervaring mee, maar het kan ook een andere partij worden.
  • Deze externe partij int de premies en keert uit, op basis van informatie van het UWV. De premie wordt door werknemers betaald uit het brutoloon. Het nettoloon wordt dus lager.
  • De ww-premie 2017 is 0,2% van het brutoloon, oplopend tot 0,75% in 2022. De premie is de eerste vijf jaar uniform voor iedereen (dus gelijk %). Daarna kunnen er verschillen tussen sectoren worden toegepast.

Hoe gaat het nu verder?

In juni gaat het kabinet alle stappen zetten om de infrastructuur en wetgeving zo rond te maken, dat dit technisch kan worden doorgevoerd. Daarna is de weg vrij voor VBW en AVV om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Agenda:

18 mei: Verkennend gesprek met sociale partners over cao-onderhandelingen