edd56b45f0efdacd680c252fb0d804dc75e3037a.jpg
29/11/2018
Per 1 januari 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,34%. Dit betekent dat de CAO-loontabel ook wordt aangepast.
DenHaag.jpg
27/11/2018
VBW is content met de conclusies van SEO dat het maar zeer de vraag is of afbouw van de minimumloonleeftijd wel zo’n effectief instrument is.
955a8ad02d15de8efdd9aa596197ab450558849d.jpg
27/11/2018
De BBL-subsidieregeling praktijkleren blijft in elk geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft hierover bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs (OCW) een motie van de VVD aangenomen.
WIEG.jpg
27/11/2018
De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is op 13 november jl. als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer. Het huidige kraamverlof heet vanaf 1 januari a.s. geboorteverlof en wordt als volgt gewijzigd.
DenHaag.jpg
27/11/2018
Nu de contouren van het beleid bekend zijn, is zicht op de premies voor 2019. Veel blijven in 2019 gelijk, met enkele stijgingen.