‘Aan tafel’ met Mark Rutte

Je krijgt niet iedere dag de kans om mee te doen aan een digitaal overleg met de Minister-President. Dat goede lobby uiteindelijk loont blijkt uit het feit dat VBW is gevraagd, in de persoon van Marco Maasse, deel te nemen aan het overleg. Hierbij werd de mogelijkheid geboden om aandachtspunten aan te dragen voor dit kabinet.

Altijd beginnen met een compliment

Marco Maasse heeft allereerst een compliment overgebracht aan de Minister-President en het kabinet over de inzet en het beleid dat tot nu toe is gevoerd in deze moeilijke tijd. Er moet snel gehandeld worden en (ingrijpende) beslissingen moeten met beperkte kennis genomen worden. We zijn nog niet eerder met een crisis als deze geconfronteerd. Dat verdient een compliment en respect, zeker ook omdat de balans tussen gezondheid en economie wordt gezocht.

Aandacht voor andere corona-maatregelen algemeen

Met betrekking tot de Corona-aanpak heeft VBW de volgende aandachtspunten ingebracht:

 • Liever nu strakkere en vooral duidelijkere maatregelen dan straks algehele Lock down;
 • We moeten proberen te voorkomen dat winkelier de rol van politieagent of BOA op zich moet nemen;
 • We vragen meer aandacht voor stimulering van binnenlandse consumptie, dat helpt bedrijven overeind te houden en heeft op de langere termijn meer effect dan noodsteun;
 • Het is wenselijk dat er binnen de (kleine) winkels meer speelruimte komt, wellicht met een mondkapjesplicht, zodat er meer klanten in de winkels kunnen. Met de weersomstandigheden op dit moment (en komende tijd) is het moeilijker om begrip te vragen en krijgen om klanten buiten te laten wachten;

Op het gebied van inkomen en bestedingen

 • Ter versterking van het besteedbare inkomen zou de ‘bruto/netto loonverhouding’ verbeterd kunnen worden om daarmee de consumptie te vergroten;
 • VBW pleit al een tijd voor verlaging van de BTW op gezondheid bevorderende producten/diensten/ activiteiten (gezondheidscoalitie). Dit is tijdens het overleg nogmaals onder de aandacht gebracht. Bloemen/planten, groente/fruit, sportschool etc. dragen bij aan een gezondere samenleving;
 • Om bedrijven financieel te ontlasten zou het verstandig zijn om het minimumloon, de komende tijd, te stabiliseren;
 • We vragen aandacht voor en gezonde thuiswerkvergoeding als nieuwe arbeidsvoorwaarde; in zo’n thuiswerkvergoeding passen uiteraard prima een met bloemen en planten aangeklede werkplek en thuiswerkfruit;

Bedrijfsvoering en fiscaliteit:

Belangrijk onderwerp van gesprek is op dit moment de quarantaine verzuimvergoeding, of eigenlijk het ontbreken daarvan voor de werkgever. Werkgevers draaien nu op voor de kosten van verzuim m.b.t. testen, omdat dit niet valt onder ziekteverzuim. VBW vraagt, op dit punt, aandacht voor:

 • Versnellen van de testmogelijkheden en de uitslag daarvan, op dit moment duurt dit nog steeds minimaal enkele tot soms wel 10 dagen;
 • Compensatie van dit quarantaine-verzuim voor werkgevers (beroepen) waarvan de medewerkers niet thuis kunnen werken, vanwege de aard van de werkzaamheden; 
 • Het continueren van de werkkostenregeling;

Bijzondere aandacht voor de echte OZP-ers (ondernemers zonder personeel), zij dienen aanspraak te kunnen blijven maken op de zelfstandigenaftrek en ook de BIK dient voor hen toepasbaar te worden;

 • Compensatie of afschaffing van de transitievergoeding bij onbedoelde bedrijfsbeëindiging.

Lobby loont echt

Bovenstaande punten is een aanzienlijke opsomming van onderwerpen. VBW staat hier overigens niet alleen in. Veel brancheorganisaties binnen het MKB steunen deze punten en daarmee wordt een sterk signaal afgegeven naar de overheid. Niet alles zal worden gehonoreerd, maar het geeft in ieder geval stof tot nadenken. VBW blijft jullie natuurlijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. ​​​​​​