Algemene Ledenvergadering VBW 2020 uitgesteld.

Ieder jaar houdt VBW in november de jaarlijkse Algemene Ledervergadering. Dit doen we bij voorkeur in een persoonlijke vorm, zodat aanwezige leden elkaar ook kunnen ontmoeten. Gezien alle corona-ontwikkelingen en maatregelen heeft het VBW-Bestuur in overleg met de VBW-Ledenraad besloten de ALV 2020 uit te stellen tot voorjaar 2021, om dan waar mogelijk een “fysieke en persoonlijke” vergadering te hebben. Mocht dit door omstandigheden alsnog niet mogelijk zijn, dan besluiten we in het voorjaar de ALV in een online vorm te gaan hebben.

Klik hier om meer te lezen.