BBL-subsidieregeling

BBL-subsidieregeling

27 november 2018

De BBL-subsidieregeling praktijkleren blijft in elk geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft hierover bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs (OCW) een motie van de VVD aangenomen. Eerder dit najaar al werd een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 in de Kamer afgewend.

Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

VBW is verheugd dat de BBL-subsidieregeling de komende jaren blijft bestaan. VBW heeft hier intensief voor gelobbyd. De subsidie van max. € 2.700,--/leerling per jaar is een cruciale tegemoetkoming voor de begeleidingskosten (m.n. tijd) van het leerbedrijf.