BTW-lobby VBW

BTW-lobby VBW

11 juni 2020

Zoals al eerder gemeld zal het huidige BTW-convenant per eind van dit jaar aflopen. VBW heeft daarom met Flow Accountants op 8 juni vervolgoverleg gehad met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën inzake het BTW-convenant.

VBW streeft ernaar om voor de bloemist opnieuw tot een brancheafspraak te komen, waarin duidelijkheid en gemak middels een vaste brancheopslag op de BTW-hoog-producten in combinatie met een gekozen forfaitaire methode. Via uitgebreide berekeningen hebben we de Belastingdienst en Financiën kunnen informeren over de gewenste werkwijze in de branche.

“Den Haag” gaat zich nu beraden op onze informatie en bij voorkeur zullen we voor de zomer nog tot een vervolggesprek komen. Daarin zal dan duidelijk moeten worden in hoeverre er wel of geen ruimte is voor branchespecifieke afspraken. Wordt vervolgd.