Bereid je voor op verzwaring maatregelen

Gepubliceerd op 11 november 2021

Helaas zijn de besmetting cijfers nu dermate ernstig dat het ernaar uitziet dat er toch drastischere maatregelen genomen zullen gaan worden.

VBW heeft zich met de gehele detailhandel ingezet om het coronatoegangsbewijs voor de winkels te voorkomen. Het signaal is op dit moment dat er binnenkort (binnen 2 weken naar verwachting) een coronatoegangsbewijs bij het winkelen noodzakelijk wordt. Daar is nog geen definitief besluit in genomen, maar het is verstandig om hier wel al over na te denken. Er is nog niet bekend of dit voor de gehele detailhandel gaat vallen of alleen voor niet-essentiële winkels.

Zo praktisch mogelijk

Er worden op dit moment ook gesprekken gevoerd met de overheid, dat wanneer deze regeling wordt ingevoerd, dit ook op een praktisch haalbare, werkbare en betaalbare manier zal moeten gebeuren. Er lijkt bereidheid te bestaan voor de argumenten die door, onder andere, VBW worden aangedragen. Vooralsnog pleiten we ervoor om deze maatregel van tafel te krijgen.

Lobby gaat door

VBW heeft intensief contact met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en praat mee met Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken. Een aantal departementen heeft steun uitgesproken voor het pleidooi van VBW om bloemisten te zien als essentiële winkels. Of dit door het volledige Kabinet en de NCTB (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) wordt overgenomen, is op dit moment nog niet duidelijk. Daarnaast hebben we alle politieke partijen benaderd voor ons pleidooi om bloemisten tot  essentiële winkels te maken. Als hier meer over bekend is, zullen we dit zeker melden.

Definitieve detailinformatie volgt

In de komende dagen en ook na de persconferentie zullen we zoveel mogelijk definitieve en praktische informatie en mogelijkheden communiceren, houd de VBW media in de gaten.


Corona
Corona
Overzichtspagina