Bijzondere Algemene Ledenvergadering VBW

Gepubliceerd op 30 maart 2021

Normaal gesproken wordt er van de Algemene Ledenvergadering (ALV) een speciale dag gemaakt. Speciaal was het deze keer wel, maar dat kwam omdat de ALV digitaal werd gehouden. Nadat de vergadering in 2020 al was uitgesteld vanwege de coronamaatregelen was het langer uitstellen niet mogelijk en wenselijk. Dus werd op 23 maart een online vergadering georganiseerd. Vanuit een echte TV studio werden de resultaten van 2019 en 2020 gepresenteerd en werden de plannen van 2021 toegelicht.

De besluiten toegelicht

  • Na een uitvoerige presentatie van de (positieve) cijfers werd door de ALV achtereenvolgens ingestemd met de jaarrekening van 2019, de definitieve begroting van 2020 en de voorlopige begroting van 2021;
  • Er werd besloten om de contributie voor 2021 niet te verhogen;
  • VBW-bestuur: Jan Poels nam afscheid als bestuurslid van VBW. Zijn plaats wordt ingenomen door Pascal Zijlmans die al ruim een jaar mee heeft gelopen als aspirant bestuurslid. Jan werd heel erg bedankt voor zijn jarenlange inzet en had mooie woorden ter afscheid (zie filmpje op deze pagina). De zittingstermijn van John Thijert werd verlengd tot het eind van het jaar.
  • VBW-ledenraad: Ook binnen de Ledenraad namen een aantal leden afscheid en werden nieuwe leden benoemd. Zo traden Chris Leichtenberg en Gerard Scholten af en werden Diana Destanli en Ramon van der Hoorn gekozen als nieuwe leden van de Ledenraad. Erika Oldenhof werd herkozen voor een volgende zittingstermijn.

Complimenten

VBW ontving complimenten van de deelnemers aan de vergadering voor de professionele manier waarop deze bijzondere ALV werd georganiseerd en de agendapunten werden besproken. Vanzelfsprekend werd de wens uitgesproken om de volgende ALV weer fysiek te kunnen houden, maar deze digitale bijeenkomst werd beschouwd als een goed alternatief. Qua “opkomst”/deelname was de hoop vooraf wel om meer leden bij deze vergadering te mogen begroeten. Dat wordt dan ook de uitdaging voor een eventuele volgende keer.


Afscheid Jan Poels
Afscheid Jan Poels