Brief AVV over cao-onderhandelaarsakkoord

Brief AVV over cao-onderhandelaarsakkoord

10 februari 2020

Beste bloemist, werkgever,

Je hebt heel recent van AVV een brief gekregen, waarin de samenvatting van het cao-onderhandelaarsakkoord is omschreven. Dit akkoord is gesloten tussen VBW en AVV. VBW steunt dus de inhoud van dit akkoord.

Klik hier voor de brief van de AVV.

Het is de bedoeling dat je deze brief aan je medewerkers geeft, zodat zij naar AVV kunnen reageren of zij instemmen met deze nieuwe cao. Graag vragen we jouw medewerking hiervoor.

Met een hartelijke groet,

Marco Maasse

Algemeen directeur VBW