CAO-nieuws: loonstijging per 2021

Gepubliceerd op 20 oktober 2020

In de CAO voor de Bloemendetailhandel staan voor de komende periode een aantal (loon)aanpassingen die doorgevoerd moeten worden.

2020
In lijn met de gemaakte CAO-afspraken dienen bloemisten hun medewerker(s) in november 2020 een eenmalige bruto-uitkering te geven van 0,6% van het totaal betaalde brutoloon in de periode van november 2019 t/m oktober 2020.

2021
Met AVV is afgesproken om in het najaar een evaluatie te doen over de ontwikkelingen in de bloemistenmarkt met het oog op de CAO-afspraken voor 2021. Vooruitlopend op de uitkomst van dit overleg zullen normaal gesproken de volgende CAO-aanpassing vanaf januari 2021 zullen gaan gelden:

  • Voor de loonstijging wordt de verandering in het Wettelijk Minimumloon aangehouden per 1 januari 2021;
  • Vanaf januari 2021 is de normale werkweek 40 uur, de loontabel is daarop ook aangepast; dat betekent overigens niet dat de medewerkers verplicht meer uren moeten gaan werken, als werkgever heb je wel de mogelijkheid om dat in overleg samen af te spreken;
  • Er wordt een reiskostenvergoeding toegekend van € 0,15 per kilometer. Dit gaat gelden vanaf de 11de km per enkele reis;
  • Per medewerker wordt een (persoonlijk) opleidingsbudget t.b.v. vakmatige ontwikkeling toegekend van 0,5% van de loonsom per jaar. De werkgever beheert dit budget en zal in overleg (jaargesprek) met de medewerker de besteding bepalen en invullen.

Het is belangrijk om met je loonverwerker afstemming te hebben over de aanpassingen, dan kunnen deze direct worden doorgevoerd in de loonadministratie en kom je later niet in de problemen.

Meer informatie
VBW heeft op de website een rekentool waarmee het makkelijk is om de huidige lonen om te rekenen naar de nieuwe lonen. Heb je vragen over de CAO, dan kun je contact opnemen met de CAO-Helpdesk: (0318) 52 75 68 (keuze 1).

CAO Meldpunt
CAO Meldpunt
CAO Meldpunt

Van medewerkers en werkgevers horen we periodiek dat helaas niet alle bedrijven en/of medewerkers zich houden aan de afspraken in de CAO. Om die reden is er per 1 november 2020 een digitaal CAO-Meldpunt voor zowel medewerkers als werkgevers geopend, www.meldpuntcaobloemisten.nl.  In dit digitale meldpunt kunnen partijen aandachtspunten over de toepassing van de CAO melden en zal er, indien gewenst, middels persoonlijk contact naar oplossingen worden gezocht.