Corona-lobby: sectorplan detailhandel

Gepubliceerd op 26 juli 2022

Corona is naar de achtergrond verhuisd, maar nog niet weg. We zagen het in de zomergolf die inmiddels gelukkig weer op zijn retour lijkt te zijn. Op dit moment niet zorgwekkend, want leidend hierin zijn (en blijven) de ziekenhuisopnamen en aantal patiënten op de IC. Echter de ervaringen uit het verleden maakt dat wij niet zonder zorgen naar het najaar kijken. Om hier tijdig op in te spelen heeft VBW, samen met andere retailbrancheorganisaties, een sectorplan gemaakt voor als corona mogelijk weer oplaait. Dit hebben we gedaan op verzoek van de overheid, die alle sectoren in onze maatschappij heeft gevraagd plannen aan te leveren. Het sectorplan is vooral gericht op het open houden/blijven van de winkels.

Geen onderscheid meer tussen essentieel/niet-essentieel

Belangrijkste punt binnen het plan is het open houden van alle winkels. Dus geen onderscheid meer tussen essentiële winkels en niet-essentiële winkels. Het verleden heeft immers uitgewezen dat de coronabesmettingen slechts in zeer beperkte mate plaatsvinden binnen de detailhandel. De inhoud van het plan is verder gebaseerd op de ervaringen in winkels in de afgelopen twee jaar.

Opbouw sectorplan

Het plan is opgebouwd uit preventiemaatregelen en interventiemaatregelen. Preventie is geen wettelijke verplichting, interventie wel, zoals bijvoorbeeld het verplicht anderhalve meter afstand houden. In het sectorplan staan mogelijke verplichte maatregelen die uitvoerbaar kunnen zijn voor de retail, maar zeker géén voorkeur hebben.

Wat betekent het sectorplan?

 Op dit moment gelden er geen verplichtingen voor winkels. Wij zien dat op veel plekken nog altijd desinfectiemiddel beschikbaar is voor klanten. Dat is een slimme preventieve maatregel, maar niet verplicht. Ook kunnen we de basisvoorzorgsmaatregelen promoten onder medewerkers en klanten. Het is verstandig om je als bedrijf voor te bereiden voor als er meer preventiemaatregelen genomen moeten worden.

Het huidige plan kan echter nog veranderen, de overheid moet het nog beoordelen.  Maar door er bewust mee bezig te zijn en eventuele voorbereidingen te treffen voorkomen we dat we ons straks niet laten overvallen door een eventuele opleving van corona. Dat is mede van belang omdat de overheid heeft aangegeven geen steun meer te verlenen bij coronamaatregelen. Een standpunt waar we vanuit de gezamenlijke branches ernstig bezwaar tegen maken.

Blijf onze berichtgeving met betrekking tot dit onderwerp de komende tijd vooral volgen.

Een man en een vrouw aan tafel met een contract die de vrouw tekent