Corona update - Wat is mogelijk binnen de nieuwe maatregelen

Gepubliceerd op 8 december 2021

Hoewel er op dit moment nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn te melden rondom de coronamaatregelen, vinden we het toch belangrijk om onze leden tussentijds te informeren. VBW blijft bovenop de ontwikkelingen zitten en voeren, samen met de collegabranches sterke lobby uit richting de overheid om de belangen van onze leden te behartigen. Hieronder een aantal aandachtspunten, welke zijn opgesteld aan de hand van de vragen die bij ons binnenkomen.

Aanvulling meest gestelde vragen:

Vandaag en afgelopen dagen zijn er wat vragen langsgekomen wat mogelijk is binnen de nieuwe maatregelen. Je leest ze hieronder:

Essentieel of niet?

Zoals eerder gecommuniceerd staan bloemenwinkels (nog) niet op de officiële lijst van essentiële winkels. VBW voert dagelijks lobby om dit voor elkaar te krijgen. Eind november is VBW hiervoor weer naar het Binnenhof geweest en zijn er gezonde en energieke boeketten afgegeven bij alle politieke partijen en ministeries. Naar aanleiding van deze actie hebben wij deze brief ontvangen van Stef Blok de Minister van Economische Zaken en Klimaat . Afgelopen week is, als vervolg hierop, nog een schrijven uitgegaan naar de ontvangers om nogmaals aandacht te vragen voor onze standpunten.

Werken in de winkel na sluitingstijd

De niet-essentiële winkels sluiten (verplicht) om 17.00 uur. Het werken in de winkel na sluitingstijd (17.00 uur) blijft gewoon mogelijk, mits de winkel niet meer toegankelijk is voor publiek en het werken veilig gebeurt (mondkapje, 1,5 meter). In de tijd dat de winkel gesloten is kan er natuurlijk voorbereidend werk worden gedaan, bestellingen worden gemaakt (en/of bezorgd) of wellicht (extra) schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bestellingen afhalen na 17.00 uur

Anders dan in de vorige coronaperiode (eind vorig jaar/begin dit jaar) is de winkel open tot 17.00 uur, daarna moeten alle persoonlijke verkoopactiviteiten stoppen; Er is daarom ook geen gelegenheid om na 17.00 uur bloemwerk af te halen, ook niet bij een loket en ook niet buiten de winkel;

Bezorgen na 17.00 uur

Bezorgen na 17.00 uur blijft gewoon mogelijk en toegestaan, dat mag in principe dag en nacht doorgaan;

Eerder sluiten, eerder starten:

De huidige maatregelen overrulen de winkeltijdenwet, een bloemist mag dus in principe ’s morgens vanaf 5.00 uur zijn/haar winkel open doen (indien wenselijk); de winkel moet om 17.00 uur gesloten zijn/worden;

Minder werken, minder loon:

Als een medewerker normaal staat ingeroosterd tot 18.00 uur (of in de evt. koopavond tot later), dan mag er uiteraard wel gewerkt worden in die “extra uren”, maar de winkel mag na 17.00 uur niet open zijn; dit betekent dan extra of andere werkzaamheden, of indien nodig/mogelijk kijken of er ruimte is in het jaarurenmodel om eventuele plusuren weg te werken; het normale maandsalaris wordt in basis niet aangepast.

Rechten en plichten van werkgevers en medewerkers in coronatijd.

Heel even is er gedacht aan het invoeren van een ‘coronaverlof’. Dit is er helaas niet van gekomen. Als het gaat om rechten en plichten van zowel werkgever als medewerkers, moeten we het dus doen met de bestaande wettelijke regels van het arbeidsrecht. Dit roept wel veel vragen op. Want voor wiens rekening komt het als een medewerker afwezig is wegens een omstandigheid die gerelateerd is aan corona? Klik hier voor aanvullende informatie.


Vragen?

Heb jij nog vragen rondom corona? Aarzel niet om ze te stellen aan VBW. Nog niet alle antwoorden zijn te geven en het is lastig om een inschatting te maken van de ontwikkelingen voor de komende weken, maar het is voor ons belangrijk om te weten wat er speelt op de werk/winkelvloer. Wij kunnen dit overbrengen tijdens onze gesprekken met de politiek.

Neem contact op!