Corona-update

Gepubliceerd op 29 juni 2022

Hoewel we op dit moment allemaal genieten van een leven zonder coronabeperkingen, kan het je niet zijn ontgaan dat het aantal coronabesmettingen weer met een opmars bezig is. Vooralsnog een milde variant die niet leidt tot (grote) stijging van ziekenhuisopnames, maar het verdient weer de aandacht om er aandacht voor te hebben binnen je bedrijf, want een besmetting leidt nog steeds tot extra ziekteverzuim, iets wat we in deze tijd echt niet kunnen gebruiken. Dit kun je er zelf aan doen:

De basis op orde: De basismaatregelen zijn veelal naar de achtergrond verhuisd. Het is aan te bevelen dit toch weer terug te brengen in de dagelijkse praktijk in de winkel. Dus zaken als handen wassen, ontsmetten, goed ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten.

Ventilatie: steeds duidelijker is de afgelopen jaren geworden dat het goed benutten van (bestaande) ventilatiesystemen belangrijk is bij het tegengaan van de verspreiding van virusdeeltjes. Dus ventileer waar en wanneer dat mogelijk is.

Vaccineren en terugdringen ziekteverzuim: Door een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen (ernstig) ziek en verspreidt het virus zich ook minder snel. Dit helpt dus wezenlijk tegen het ziekteverzuim. Om het gesprek hierover te kunnen voeren op de werkvloer, is er een praktische handreiking opgesteld: Handreiking communiceren over COVID-19 en vaccineren op de werkvloer (vno-ncw.nl) )

Een goede voorbereiding: Nieuwe beperkende maatregelen kunnen nooit worden uitgesloten, hoe hard wij daar als VBW ook voor zullen knokken om dat te voorkomen. Daarom is het goed om zelf alvast na te gaan wat je als ondernemer in die (worst-case) scenario’s kan doen om de schade van eventuele beperkingen te minimaliseren (personeelsbeleid, bezorgen, website alvast op orde brengen, afspraken met leveranciers en partners maken, etc.).

Lobby richting de overheid

Samen met de andere branches binnen MKB Nederland voert VBW intensieve lobby richting de overheid. Zeker nu het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen in de bedrijfsvoering, is het van groot belang dat ook de overheid zich goed (preventief) voorbereid op een eventuele nieuwe coronagolf:

Duidelijkheid: Het stappenplan moet vooraf heel duidelijk zijn. De verschillende scenario’s moeten in kaart worden gebracht en de daarbij behorende maatregelen;

Communicatie: duidelijke en vroegtijdige communicatie is noodzakelijk, zowel richting bedrijven, maar ook richting de burgers. Bewustwording dient in een vroegtijdig stadium te worden gecreëerd en overgebracht.

Brancheprotocollen: Branches, dus ook VBW hebben brancheprotocollen opgesteld en voorgelegd aan de overheid. Dit moet de waarborg geven dat winkels, met het hanteren van de richtlijnen gewoon open kunnen blijven. De overheid moet hier, op korte termijn, haar goed keuring aan geven.

Zorgcapaciteit: Richting de overheid benadrukken we dat de zorgcapaciteit op het juiste niveau moet zijn of moet worden gebracht om een mogelijke nieuwe golf te kunnen verwerken.

Winkels blijven open

Vanuit de overheid is aangegeven dat het sluiten van winkels alleen gebeurt als er echt geen andere opties meer zijn. Dat is natuurlijk geen garantie die wordt afgegeven, maar gelet op de financiële draagkracht van de overheid op dit moment zal dergelijke, drastische maatregel zo lang mogelijk worden uitgesteld. Maar onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het goed zo veel mogelijk mee te helpen aan het voorkomen van een nieuwe crisis. VBW zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en volop in contact blijven met ‘Den Haag’. Blijf onze berichtgeving dus volgen.