Corona update

Corona update

13 maart 2020

Het coronavirus ontwikkelt zich helaas in Nederland ook verder. De genomen besluiten van het Kabinet in verband met de corona-situatie hebben drastische gevolgen voor bedrijven. In toenemende mate afwachtend koopgedrag van consumenten, afzeggen van opdrachten door zakelijke klanten en een dalend vertrouwen en daarmee ook een dalende omzet. Het is dus belangrijk dat je daar op de juiste manier mee omgaat.

Communicatie naar de klant

Klanten komen ongetwijfeld met vragen en zijn bezorgt over de verspreiding van het virus. We zien steeds meer winkels die ‘gedragsregels’ communiceren naar de klant. Deels om de klant gerust te stellen, maar deels ook voor de eigen bescherming. Een aantal tips:

  • Geef in je winkel aan dat je, in de lijn van de landelijke ontwikkelingen en voorschriften vanuit het RIVM, een aantal gedragsregels aanpast;
  • Handen schudden of ander persoonlijk contact moet worden vermeden;
  • Probeer onderling gepaste afstand te bewaren, advies minimaal 1,5 meter;
  • Vraag de klant om te pinnen i.p.v. contant betalen; vraag bij contante betaling het geld dan op de toonbank neer te leggen in plaats van dit via de handen over te dragen;
  • Geef aan dat de medewerkers met grote regelmaat de handen desinfecteren;
  • Maak het pinapparaat en de toonbank regelmatig schoon met desinfectiemiddelen.

Vul deze regels eventueel nog aan naar de specifieke werkzaamheden binnen jouw bedrijf.

Compensatieregelingen

Kom je met jouw bedrijf in de financiële problemen door het coronavirus, door bijvoorbeeld het massaal wegblijven van klanten? Dan zijn er, o.a. vanuit de overheid een aantal compensatiemogelijkheden bepaald:

  • Allereerst wordt geadviseerd om scherper te kijken naar de werkroosters in relatie tot de omzetontwikkeling; bij extra vraaguitval kan je ook medewerkers verzoeken (binnen het jaarrooster van te werken uren) extra vrije uren/dagen op te nemen.
  • Is er binnen jouw bedrijf sprake van minimaal 20% minder werk, dan kun je bij het Ministerie van SZW een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting. Deze geldt dan voor minimaal 2 en maximaal 24 weken. De werkgever moet het loon wel doorbetalen maar wordt gecompenseerd vanuit het UWV (ter hoogte van de ww-uitkering). Deze regeling kan niet worden aangevraagd voor oproepkrachten of uitzendkrachten die binnen jouw bedrijf werkzaam zijn.
  • Komt jouw liquiditeit in gevaar, dan zijn er bijzondere regelingen met de fiscus mogelijk, zoals uitgestelde betalingsplicht. Bij een ondernemer die bij de fiscus vanwege de crisis uitstel van betaling vraagt voor inkomsten-, winst-, omzet- of loonbelasting, wordt de invordering meteen gestopt. De fiscus oordeelt later pas of het verzoek terecht was. De fiscus zal de komende tijd ook geen verzuimboetes voor het niet tijdig betalen van belastingen opleggen, of die boetes terugdraaien. Het bijzondere uitstel van betaling vraagt uiteindelijk wel een serieuze onderbouwing. Een bedrijf moet bestaande betalingsproblemen hebben die van tijdelijke aard zijn om in aanmerking te komen voor uitstel. Een ’derde deskundige’, zoals een accountant of een consultant, moet daar een verklaring over geven. Ondernemers die een voorlopige aanslag hadden aangevraagd, maar door de corona-uitbraak nu een lagere winst verwachten, kunnen een verlaging van de aanslag opsturen zodat ze meteen minder belasting betalen. Die verzoeken worden door de fiscus meteen goedgekeurd.
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Bedrijven - en met name het mkb – kan helpen bij liquiditeitsproblemen als gevolg van het coronavirus. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Neem hiervoor contact op met je bank.

De KvK heeft een Coronaloket geopend. Bij het KvK Coronaloket kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf.

Blijf op de hoogte

De berichtgeving rondom het coronavirus blijft continu in beweging. Het RIVM geeft dagelijks een update met betrekking tot de ontwikkelingen en eventuele maatregelen. Houd het nieuws nauwlettend in de gaten, zodat je weet wat er in jouw omgeving (en landelijk) speelt.

Vanuit VBW houden we je ook zo veel mogelijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.