De Europese Unie wil transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor werknemers

Gepubliceerd op 20 juni 2022

Na de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er op dit moment een nieuwe wet in de maak. Deze nieuwe wet, Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, zorgt ervoor dat het arbeidsrecht op een aantal punten wederom wijzigingen/aanvullingen zal ondergaan. De Europese Unie heeft haar leden tot 1 augustus 2022 de tijd gegeven om haar richtlijnen te implementeren.

Informatieplicht

Onder meer worden werkgevers verplicht om bij aanvang van het dienstverband de werknemer de nodige informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten te verstrekken. Hierdoor is het misschien noodzakelijk dat de inhoud van een arbeidsovereenkomst, een CAO of een huishoudelijk reglement wordt uitgebreid. 

Opleidingskosten

Verder zullen werkgevers de opleidingen van werknemers, voor zover deze noodzakelijk zijn om een functie uit te kunnen voeren of door de wet of CAO verplicht, voor hun rekening moeten nemen. Daarbij moeten de opleidingen onder werktijd vallen, of als dat niet mogelijk is, als arbeidstijd worden aangemerkt. Een overeengekomen studiekostenbeding kan nietig zijn.

Andere vorm van werk/meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat een werknemer verzoekt om een vast dienstverband of vraagt om het nul-uren contract om te zetten in een arbeidsovereenkomst met een bepaalde omvang (uren). Dan zul je als werkgever daar vanaf 1 augustus 2022 schriftelijk en tijdig op moeten reageren, met een deugdelijke onderbouwing. Doe je dit niet dan mag de werknemer ervan uitgaan dat het verzoek is ingewilligd. 

Nevenwerkzaamheden

Ook mag een werkgever een werknemer niet meer belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen nevenwerkzaamhedenbeding, kan aldus ook nietig zijn, tenzij je als werkgever een goede reden hebt om nevenwerkzaamheden te verbieden.

In de komende periode zullen de belangrijkste wijzigingen via nieuwsbrieven nog een keer de revue passeren. Wel is het goed om op de komende wijzigingen alvast te anticiperen, want de meeste wetswijzigingen hebben geen overgangsregelingen en gaan vanaf 1 augustus 2022 meteen in.

Voor vragen over dit onderwerp of andere juridische kwesties kunt u terecht bij 
VBW Juridische Dienst: 0318 - 527568 (bereikbaar: 8.30 – 13.00 uur) of een e-mail sturen naar juridisch@vbw.nu.

Dame met bos bloemen in haar armen in bloemenwinkel