De nieuwe (aanstaande) coronawet roept weerstand op

Gepubliceerd op 25 juni 2020

De invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19, ook wel de coronawet genoemd, is uitgesteld. Deze zou per 1 juli ingaan, maar dat wordt waarschijnlijk 1 september. De bedoeling is dat de wet voor een jaar gaat gelden, met mogelijkheid tot verlenging. Er is flinke kritiek op het wetsvoorstel, ook vanuit de Raad van State.

Wat houdt de nieuwe wet in?

In de wet wil het kabinet tijdelijke noodverordeningen vastleggen die de afgelopen maanden in haast zijn afgekondigd. Ook moet er een betere juridische onderbouwing komen voor toekomstige maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van een tweede besmettingsgolf. De wet moet de verzameling noodverordeningen vervangen na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De wet voorziet er ook in dat het Kabinet zelfstandig ingrijpende besluiten kan nemen.

Het belangrijkste punt uit de nieuwe wet is het voortzetten van het verbod om op straat geen veilige afstand tot anderen te houden (de 1,5 meter staat er niet letterlijk in). Daarnaast zal de wetgeving ingaan op de verboden om op bepaalde openbare plekken te zijn, het organiseren van een evenement en het verplichten van hygiënemaatregelen. Tot slot kan het kabinet bepaalde beroepsuitoefeningen verbieden.

Kritiek

Er is veel kritiek gekomen op het wetsvoorstel. De wet wordt gezien als inbreuk op de grondrechten van burgers. Bij de handhaving en het opleggen van boetes kan willekeur optreden omdat regels niet duidelijk genoeg zijn. Verder kan het kabinet de wet verlengen waardoor de 'tijdelijkheid' in feite neerkomt op onbepaalde tijd.

Met de nieuwe wet kan de ministerraad achter gesloten deuren ingrijpende besluiten nemen over wat wel en niet mag. De overheid moet een goede balans vinden tussen het ingrijpen in grondrechten van burgers en het beschermen van de volksgezondheid. Dit is een lastig dilemma. De Tweede Kamer heeft aangegeven kritisch naar deze nieuwe wet te zullen kijken en geen overhaaste beslissing te willen nemen.

VBW kritisch op deze coronawet

Hoewel de precieze inhoud van de wet nog niet helemaal duidelijk is, heeft VBW bezwaren tegen deze nieuwe wet. De volksgezondheid is natuurlijk van heel groot belang, maar met de nieuwe wetgeving krijgt de regering te veel vrijheid van handelen, die niet altijd in het belang van de branche en individuele ondernemers is. Er wordt mogelijk ook te veel ingegrepen op koopgedrag bij bijzondere omstandigheden, terwijl ook de privacy onvoldoende is gewaarborgd. De nieuwe (concept)wet maakt het mogelijk dat de ministerraad achter gesloten deuren ingrijpende besluiten neemt over wat wel en niet mag. Die kunnen de rechten en grondrechten van burgers ernstig beperken, zonder dat de Tweede Kamer daar vooraf invloed op heeft. Het is natuurlijk zeer de vraag in hoeverre dat wenselijk en noodzakelijk is.

VBW levert samen met MKB input op deze nieuwe wet bij onze overheid. Heb jij ook specifieke bezwaren en/of wil je input geven in onze lobby voor verbetering, dan ontvangen we graag jouw reactie via: info@vbw.nu.