De transitievergoeding wijzigt!

De transitievergoeding wijzigt!

31 oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans


Vanaf 1 januari 2020 zal de berekening van de transitievergoeding veranderen. De aanpassingen op dit punt hebben tot doel om de verschillen tussen de contractvormen te verminderen en zouden eventuele drempels voor het aangaan van een vast contract moeten wegnemen. Wat verandert er?

1. Vanaf dag één recht op transitievergoeding

Nu heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als het dienstverband – wat op initiatief van de werkgever wordt beëindigd - langer dan twee jaar heeft geduurd.

Vanaf 1 januari 2020 bestaat recht op een transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband.

Heb je iemand voor bepaalde tijd in dienst - bijvoorbeeld voor een half jaar - en wil jij de arbeidsovereenkomst niet verlengen? Dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

2. 1/3 maandsalaris per dienstjaar

Nu is de berekening van de transitievergoeding tamelijk ingewikkeld. De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk van het aantal dienstjaren, de leeftijd van de werknemer, de grootte van de onderneming en haar financiële situatie.

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening eenvoudig. De transitievergoeding is dan gelijk aan 1/3 maandsalaris maal het aantal dienstjaren. De kans bestaat dat je voor dezelfde werknemer in 2020 een veel lagere transitievergoeding betaalt dan in 2019.

3. Compensatie transitievergoeding

Nu bestaat recht op compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 1 januari 2020 hebben kleine ondernemers (< dan 25 werknemers) ook recht op een compensatie bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering.
Compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV.

Volgende week: de proeftijd


Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer 0318 - 527 568 keuze 2, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu

VBW Juridisch Advies

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat betekent dit voor jou? Onze juridische dienst heeft het voor je uitgezocht.