Dringende oproep: Hou vol!

Gepubliceerd op 27 juli 2020

Nu de ‘intelligente lockdown’ steeds verder is afgebouwd en de 1,5 meter steeds wat losser wordt toegepast in de praktijk, blijkt het coronavirus toch weer her en der op te vlammen. Dit gaat niet de goede kant op en we moeten met z’n allen een tweede golf zien te voorkomen. Het is daarom van groot belang om goed invulling te blijven geven aan de ‘anderhalve meter samenleving’.

Aandachtspunten(met klem)

 • Let er op dat iedereen in jouw winkel (zowel de werkenden als klanten) de basisregels in acht blijft nemen (handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten en ten slotte zorgen voor goede ventilatie etc.).
   
 • Het nauw volgen van ons brancheprotocol: VBW heeft speciaal voor de branche een protocol ontwikkeld om de nieuwe situatie met de 1,5 meter regel zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. We moeten hier met elkaar strikt aan vasthouden om zo te voorkomen dat het virus opnieuw de kans krijgt. Eventuele handhaving op het toepassen van de richtlijnen wordt gedaan aan de hand van het protocol. Bekijk het VBW filmpje met uitleg en download hier het VBW brancheprotocol.
   
 • Het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine: het is van het grootste belang dat dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. En dat als blijkt dat iemand Corona heeft (gehad), dat onmiddellijk het GGD. bronnenonderzoek start en de zelfisolatie van twee weken. De beschikbare testcapaciteit is afgelopen periode flink verruimd en testen is gratis; hier hebben we hard voor gelobbyd in Den Haag. Je hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.
   
 • Hoe ga je om met medewerkers op vakantie naar risicogebieden en hoe ga je om met reisadviezen? De AWVN, maar ook de Rijksoverheid hebben daar goede informatie over beschikbaar gesteld. Zeker voor werkenden die uit risicogebieden terugkomen, vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele klachten en in dit geval direct te testen.
   
 • Zijn er concrete vragen? Kijk op de website van VBW of neem contact op met VBW. Via de coronalijn van KvK is ook veel (bedrijfsmatige) informatie te verkrijgen via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Help mee een tweede golf te voorkomen en breng de bovenstaande informatie over op je klanten en medewerkers.

“Alleen samen krijgen we corona onder controle!”