Een nieuwe grond voor ontslag: de cumulatiegrond

Een nieuwe grond voor ontslag: de cumulatiegrond

17 oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans brengt met zich mee dat er vanaf 1 januari 2020 een ontslaggrond bij komt. Nu zijn er nog 6 ontslaggronden waarmee je via de Kantonrechter het dienstverband met een medewerker kunt laten eindigen. Daar is een 7e bijgekomen: de cumulatiegrond.

De 6 ontslaggronden, waarmee je nu bij de kantonrechter een verzoek kunt indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (artikel 7:669 BW), zijn de volgende:

  • frequent ziekteverzuim;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaat handelen of nalaten van de werknemer;
  • werkweigering wegens gewetenbezwaren;
  • verstoorde arbeidsverhouding;
  • andere redelijke beëindigingsomstandigheden.

Wil een ontbindingsverzoek kans van slagen hebben, moet er - nu nog - minimaal één ontslaggrond zijn ‘voldragen’. Dat wil zeggen dat voldaan moet zijn aan alle voorwaarden die aan een ontslaggrond worden verbonden. Van frequent ziekteverzuim is bijvoorbeeld sprake als 1) de werknemer regelmatig maar niet langdurig ziek is, 2) de ziekte geen gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden en 3) er binnen 26 weken geen herstel wordt verwacht en aangepast werk niet mogelijk is. In het geval eraan slechts twee van deze drie voorwaarden is voldaan, zal de Kantonrechter niet ontbinden.

De nieuwe ontslaggrond, de ‘cumulatiegrond’, maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder dat er een ontslaggrond is voldragen. Het ontbindingsverzoek dient dan wel gebaseerd te zijn op een ‘cumulatie’ van twee of meer ontslaggronden. Naast een frequent ziekteverzuim kan bijvoorbeeld ook een verstoorde arbeidsverhouding zijn ontstaan. De werkgever kan het ontbindingsverzoek dan baseren op twee gronden die elkaar zo aanvullen dat er voldoende grond voor ontbinding bestaat.

Volgende week: Premiedifferentiatie WW


Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer 0318 - 527 568 keuze 2, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu

VBW Juridisch Advies

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat betekent dit voor jou? Onze juridische dienst heeft het voor je uitgezocht.