Energie-lobby: VBW samen met Greenports Nederland

Gepubliceerd op 8 september 2022

Het kan je niet zijn ontgaan dat het thema ‘energie’ volop in het nieuws is op dit moment. Daar hebben we vanuit VBW, met behulp van jullie vele reacties op de brandbrief, een goede bijdrage aan kunnen leveren. Waar het in eerste instantie vooral om de consument ging, hebben ook de ondernemers zich afgelopen week volop laten horen en dat was hard nodig! Om een goede ‘slagkracht’ te kunnen bereiken heeft VBW zich aangesloten bij het energiecrisisoverleg wat wordt georganiseerd door Greenports Nederland. Greenports Nederland vertegenwoordigt de gehele ‘groene (landbouw) keten’. Hierbij worden de energieproblemen van de gehele sector doorvertaald naar de overheid en gaat de wet van de grote getallen gelden. 

Belangrijkste knelpunten

Naast de sterk gestegen eigen kosten voor energie en gas zijn er vooral ook grote zorgen over de beschikbaarheid en kwaliteit van onze producten. Er dreigt serieuze schaarste en deze veroorzaakt een smaller assortiment, hogere inkoopprijzen en mogelijk kwalitatief mindere producten. Het aanbod van bijzondere producten loopt inmiddels sterk terug, kwekers hebben 10-15% van de productie nu al stilgelegd. Wanneer er niets verandert in de energie-afspraken, is de inschatting dat dit op zal lopen naar 40-50%. De zorgen zijn dan ook meer dan terecht.

Waar lobbyen we voor?

  • Greenports Nederland voert al sinds eind vorig jaar lobbygesprekken met verschillende ministeries, waar wordt aangedrongen op het maximaliseren van de energieprijzen. Het terugdringen van de kosten van energie laat dan ruimte voor investeringen in duurzaamheid, waarbij ook wordt aangedrongen op het verruimen van (EU) subsidiemogelijkheden;
  • Samen met onze brieven (ruim 200 leden hebben bij ons of bij Plantion een ondertekende brandbrief ingestuurd) zijn er nog eens 700 getekende brieven persoonlijk overhandigd aan minister Jetten. Met deze grote hoeveelheid brieven in zijn tas gaat Rob Jetten vrijdag aan tafel met de overige ministers uit Europa om deze problematiek te bespreken en te komen tot Europese oplossingen. Insteek hierbij is om op Europees niveau te komen tot een maximumprijs voor gas en elektriciteit;
  • Er wordt op dit moment bekeken of de financiële ondersteuning, zoals die nu voor consumenten bestaat, ook toegepast kan worden op MKB-bedrijven, waarbij wordt aangedrongen op een extra compensatie voor energie-intensievere (MKB) bedrijven;
  • Tenslotte pleiten we voor herintroductie van subsidiemogelijkheden voor verduurzaming, zodat we minder energie hoeven te gebruiken.

Lobby gaat door

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben zich inmiddels ook intensief gemengd in deze lobbyactiviteiten. VBW is aangesloten bij MKB-Nederland en gaat dus mee in deze lobby. Beide organisaties hebben goede contacten en ingangen op de ministeries (EZK, Financiën, LNV).

Naast de brede samenwerking is er komende week ook een overleg met de andere MKB (vers)branches, waar vooral gesproken wordt over de meer kleinschalige MKB-bedrijven, oftewel grootste deel van onze winkels. De kleinschaligere bedrijven worden nog wel eens een beetje vergeten door de overheid. Bij dit overleg zal vooral worden besproken wat de situatie op dit moment is binnen de branches en langs welke weg hier extra ondersteuning voor mogelijk is. Vanuit VBW zullen we hier de zorgen binnen onze branche overbrengen.

Samen sterk

Het biedt in deze grote (wereldwijde) crisis geen garantie voor positieve resultaten, maar we hebben de overtuiging dat we in de samenwerkingen sterker staan dan alleen. Mogelijk zullen we daarvoor nog een aantal keer een beroep op jullie moeten doen. We hopen dan ook dat daar net zo goed op gereageerd wordt als onze laatste oproep! Als er meer nieuws is en hopelijk resultaten worden geboekt zullen we dit z.s.m. melden.