Groei in BBL-leerlingen bloem, groen & styling, aantal BOL-leerlingen daalt licht

Gepubliceerd op 12 mei 2022

VBW zet zich, samen met de mbo-scholen binnen het Floral Education Center in om de instroom op de Mbo’s Bloem, groen & styling te bevorderen. De afgelopen jaren hebben we hierin een (sterk) dalende trend ontdekt. Hiermee is het voor VBW een belangrijk aandachtspunt geworden, omdat hier de werknemers en ondernemers voor de toekomst worden opgeleid. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om ook voor de toekomst voldoende mensen op te leiden. 

Einde aan de daling

VBW is blij om te zien dat de inspanningen vruchten beginnen af te werpen en de dalende tendens een halt is toegeroepen. Dit jaar zien we voor het eerst een stabilisatie van het aantal leerlingen. Dat is een mooie ontwikkeling en extra motivatie om daar de komende jaren nog meer energie in steken. Want we willen de lijn naar boven inzetten. Dat doen we vanuit VBW, onder andere, door de imago-campagne ‘De bloemist kleurt je leven’. Ingevuld door jonge talenten uit de branche die een kijkje geven in hun dagelijkse werkzaamheden in onze mooie branche. Daarnaast zullen we, in samenwerking met de scholen, de komende tijd extra gaan inzetten op het verzorgen van gastlessen (zowel op het VMBO als het MBO) en zorgen dat leerlingen goede ervaringen overhouden aan de stages die worden gelopen bij onze ondernemers.

BBL groeit en BOL krimpt enigszins

Opvallend in de cijfers is dat de BBL (werken/leren) een sterke groei laten zien, waar de BOL-opleiding licht krimpt. Voor de branche een gunstige ontwikkeling omdat steeds meer leerlingen graag aan het werk gaan in de branche en niet meer hele dagen op school willen zitten. Overigens een ontwikkeling die ook al enige jaren geleden is ingezet. Aan onze stagebedrijven is het dan ook de belangrijke taak om goed voor deze leerlingen te zorgen, het vak te leren en ze enthousiast te houden voor het vak.

 

2017

2018

2019

2020

2021

BOL/BBL

2021

Ontwikkeling leerlingenaantallen:
Bloem, groen en styling niv 2

382

328

251

247

233

  

     
   189/44

Bloem, groen en styling niv 3

740

591

514

419

424

315/109

Bloem, groen en styling niv 4

736

449

365

342

350

310/40

 

MKB Toegankelijke route magazine in bloemenschap