Herzien certificatieschema ‘Barometer Duurzame Bloemist’ per 1 januari

Herzien certificatieschema ‘Barometer Duurzame Bloemist’ per 1 januari

28 oktober 2019

Maatschappelijke ontwikkelingen en zaken uit de praktijk maken het nodig dat de Barometer Duurzame Bloemist periodiek wordt herzien. VBW heeft afgelopen periode deelgenomen aan de begeleidingscommissie. VBW onderschrijft de ambitie om de duurzaamheidseisen aan te scherpen, maar heeft wel aangedrongen op de praktische uitvoerbaarheid. Het College van Deskundigen agro/food Plantaardig stelde de criteria vast. Nieuwe en bestaande keurmerkhouders moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan deze herziene criteria.

In het herziene schema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

  • Het criterium ‘duurzamer ingekochte bloemen en planten’ wordt op een aantal onderdelen gewijzigd.
  • De MPS-A kwalificatie wordt in 3 jaar uitgefaseerd; de niveaus B en C telden al niet mee voor de Barometer. De MPS-A+ certificaten blijven wel meetellen, omdat deze minimale eisen stelt op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie.
  • Er moet een verplichte hoeveelheid bloemen en planten worden ingekocht met een keurmerk dat de meest kritische gewasbeschermingsmiddelen uitsluit (Biologisch of On the way to PlanetProof).
  • Ook is er een extra certificaat opgenomen (in omschakeling naar biologisch).
  • Het gebruik van duurzamer steekschuim wordt verplicht gesteld. Bijvoorbeeld Oasis® Naturebase® BIO Floral Foam
  • Transport van bloemen en planten vindt plaats in bedrijfswagens met een schone motor; bedrijfswagens van 2010 en ouder worden niet meer toegestaan.
  • De tekst over de inspectiefrequentie is verduidelijkt.

Mede op verzoek van VBW wordt de informatievoorziening verbeterd. Op de Barometer-website worden enkele hulpdocumenten gepubliceerd:

  • Een checklist die geïnteresseerde (nog niet gecertificeerde) bloemisten kunnen gebruiken om te kijken hoe zij scoren op duurzaamheid.
  • Een rekenformulier om het inkooppercentage duurzamere bloemen en planten te berekenen. (binnenkort beschikbaar)

Meer informatie
Het gepubliceerde schema is te raadplegen op de website van de Barometer.