Kan ik zomaar het werkrooster wijzigen?

Kan ik zomaar het werkrooster wijzigen?

11 april 2019

Wettelijk gezien heb je als werkgever een zogenaamd instructierecht. Volgens dit instructierecht moet het dan gaan om voorschriften ‘omtrent het verrichten van de arbeid’ of om voorschriften ‘met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Het is niet altijd even gemakkelijk om te bepalen of een bepaald onderwerp onder het instructierecht valt, het wijzigen van het werkrooster valt in veel gevallen wel onder het instructierecht.

Regelmatig wordt de vraag gesteld: kan ik mijn werknemer verplichten om op zaterdag te werken?

De CAO geeft aan dat de werknemer niet verplicht kan worden om op zondag te werken, maar de zaterdag wordt als één van de zes werkdagen beschouwd en in veel gevallen is het ook de drukste dag van de week.

De CAO geeft aan dat het wijzigen van (bijvoorbeeld) arbeidstijden altijd in overleg dient te gebeuren. Een wijziging moet schriftelijk worden medegedeeld onder vermelding van datum en ingang. Het aanpassen van een werkrooster wordt in principe niet gezien als een wijziging in de arbeidsvoorwaarden.

Kom je er samen niet uit, dan moet je belangen gaan afwegen: jouw bedrijfsbelang versus het belang van de werknemer. De werknemer moet echter wel een heel groot belang hebben om op te kunnen tegen bedrijfseconomische belangen. Als de werknemer bijvoorbeeld aangeeft elk weekend naar de camping te willen of geen oppas te kunnen regelen, dan weegt dat niet op tegen jouw rooster-technische problemen.

Let wel: het instructierecht is niet onbegrensd. Je mag als werkgever geen misbruik van deze instructiebevoegdheid maken. Blijk van goed werkgeverschap is altijd belangrijk. Daarbij kan het voorkomen dat iets toch beschouwd moet worden als ‘harde’ arbeidsvoorwaarde, bijvoorbeeld als een werknemer al 20 jaar lang dezelfde werkdagen heeft. Een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst kan dan wel soelaas bieden.

Heb je een probleem op dit gebied of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze Juridische Dienst via 0318 - 527568 of juridisch@vbw.nu.