Koningsdag 2019

Koningsdag 2019

23 april 2019

Zaterdag 27 april 2019 is het weer Koningsdag. Deze officiƫle feestdag roept altijd veel vragen bij werkgevers en werknemers op. Wat kan, mag of moet je nou precies geregeld hebben als werkgever?

De CAO houdt op dit moment vast aan het standpunt dat werknemers op Koningsdag, Hemelvaartsdag en op zondag niet verplicht kunnen worden om te werken.

Als een werknemer aangeeft niet op Koningsdag te willen werken, dan zal je daar rekening mee moeten houden. Dit betekent niet dat de werknemer er automatisch een extra doorbetaalde verlofdag bij krijgt. Het houdt in dat de uren die dan niet worden gewerkt of op een andere dag moeten worden ingehaald (werken met plus- en min-uren) of in mindering worden gebracht op het verloftegoed. Dit laatste kan echter alleen met toestemming van de werknemers

Je kunt er ook voor kiezen de winkel op Koningsdag te sluiten omdat er dan toch een tekort aan personeel is of gewoon omdat het een feestdag is. Je gunt jezelf ook een dag vrij. Natuurlijk staat het je vrij deze dag als extra verlofdag voor de werknemers te beschouwen.

Het is belangrijk dat je met je werknemers afspraken maakt over de wijze waarop met werken op feestdagen wordt omgegaan. Stel tijdig vast wanneer jij je winkel wil sluiten en maak dit kenbaar aan je personeel. Dit voorkomt onenigheid achteraf. Het jaargesprek is een uitgelezen moment het werken op feestdagen in het aankomende jaar te bespreken en meteen vast te leggen.

Tot slot: Indien je werknemer op Koningsdag werkt heeft hij/zij recht op een toeslag van 30%.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met onze Juridische Dienst via 0318 - 527568 of juridisch@vbw.nu.