Laatste nieuws Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Laatste nieuws Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

26 maart 2020

VBW maakt zich hard voor de ondersteuning van haar leden. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijk nieuwe regelingen. De regeling ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)’ is inmiddels wat duidelijker.

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt daarom zelfstandige ondernemers, waaronder ook ZZP'ers met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

Hoe gaat de regeling eruitzien?
De definitieve contouren van de regeling zijn nog niet helemaal bekend, deze volgen binnenkort. Duidelijk is dat ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto) per ondernemer of per meewerkende vennoot in het bedrijf;
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Ook zelfstandige ondernemers die er nu zelf voor (moeten) kiezen de deuren van hun winkel (tijdelijk) te sluiten, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Meer informatie
Op de website van de overheid is meer informatie te vinden over deze regeling. Daar vind je ook veel vragen en antwoorden terug.