Lobby Wettelijk Minimumloon: bedrijven moeten loonkostenstijging wel kunnen betalen

Gepubliceerd op 27 juli 2022

De Wettelijk minimum lonen gaan de komende jaren sterk stijgen. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de loontabellen van onze CAO. VBW voert, samen met een groot aantal andere detailhandels branches, sterke lobby tegen de manier waarop deze plannen vormgegeven worden. Vooropgesteld: VBW is van mening dat (meer) werk moet lonen en dat, gelet op de kostenstijgingen en de inflatie, een stijging van de lonen gerechtvaardigd is. De branche moet tenslotte ook aantrekkelijk zijn en blijven om in te werken. Een signaal wat jullie onlangs ook duidelijk hebben afgegeven. Maar de kosten van loonstijgingen moeten wel betaalbaar zijn, en daar richt de lobby zich op. Goed om te weten dat bij deze lobby ook onze CAO commissie is betrokken. Deze commissie bestaat uit betrokken bloemisten en kijkt goed naar zaken als aantrekkelijkheid en betaalbaarheid.

Stijging loonkosten 2023-2025

Allereerst zullen de minimumlonen in de komende jaren 7,5% verhoogd worden. Daarnaast wordt het minimumloon gebaseerd op een 36-urige werkweek, voor onze branche een stijging van nog eens ruim 11%. Tenslotte worden de minimumlonen ook ieder halfjaar nog geïndexeerd. Het WML, en daarmee de loontabel en de loonkosten zullen bij ongewijzigd beleid fors gaan stijgen. De betaalbaarheid daarvan en daarmee de toekomst van onze branche is onze grote zorg.

Wat willen we bereiken?

Als eerste willen we bereiken dat de grondslag voor het toekomstige minimuurloon niet gebaseerd wordt op een 36-urige werkweek. Daarnaast pleiten we ervoor dat werkgeverslasten verlaagd worden, waardoor hogere lonen betaalbaar zijn en blijven, bij voorkeur in de vorm van fiscale maatregelen. Ook pleit VBW ervoor dat de bruto-netto-verhouding van lonen gunstiger wordt, waardoor medewerkers meer overhouden van hun bruto loon. Werk moet lonen! Tenslotte vraagt VBW om compenserende oplossing voor de ondernemers, met arbeidsintensieve activiteiten.

WML-detailhandelscoalitie

VBW staat hierin overigens niet alleen, er is uit vrijwel alle sectoren in de detailhandel een lobbycoalitie ontstaan, die zich hard maakt voor betaalbare loonstijgingen. Vanuit deze coalitie zullen we in de komende maanden naar Tweede Kamer en Kabinet ons standpunt helder maken. Klik hier om de reactie van deze coalitie te bekijken.

In augustus zullen we als gezamenlijke branches, waar mogelijk, de Tweede Kamer en kabinet benaderen (individuele contacten) om dit standpunt helder te krijgen. In september/oktober zal verdere, georganiseerde, lobby gevoerd worden richting Prinsjesdag.

Vanuit VBW zullen we onze leden blijven informeren over de ontwikkelingen op dit belangrijke dossier. Heb je vragen of suggesties, laat het ons dan vooral weten!

Een man en een vrouw aan tafel met een contract die de vrouw tekent