Lobby: bloemenwinkels uit de Lockdown

Gepubliceerd op 6 januari 2022

Lobby: bloemenwinkels uit de Lockdown
De strijd van VBW om de bloemenwinkels uit de lockdown te krijgen gaat onverminderd door. Vandaag is er weer een brief uitgegaan naar alle fracties waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor openstelling van de winkels. Hierin draagt VBW (opnieuw) steekhoudende argumenten aan.

Daarnaast wordt meegedacht in oplossingsrichtingen om verkoop weer mogelijk te maken. De eerste positieve reacties hierop, vanuit twee partijen, zijn inmiddels ontvangen. Eerder al liet VBW onderzoeken of een juridische procedure tegen de staat een kans zou maken, zie: VBW blijft strijd voeren. Samen met andere branches, waaronder Inretail, blijven de druk houden op de politiek.