Lobby loont: belangrijkste actuele zaken op een rijtje

VBW zit aan meerdere (politieke) tafels om de belangen van de achterban te behartigen. Hoewel het natuurlijk een bijzondere tijd is, blijft het belangrijk om onze punten naar voren te brengen en onder de aandacht te brengen en te houden. De belangrijkste actuele zaken op een rijtje:

Meer aandacht voor IB-ondernemer en BTW in Belastingplan 2021

In voorbereiding op de behandeling van het Belastingplan 2021 roept VBW de minister van Financiën op meer aandacht te geven aan de (fiscale) positie van de IB-ondernemen. Volgens de voorgenomen plannen zal de IB-ondernemer in het komende belastingplan nadelige effecten ervaren van de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Als de ondernemer ook nog eens geen personeel heeft, zijn er weinig-geen compenserende mogelijkheden. 

Ondernemer Zonder Personeel

VBW vraagt speciale aandacht voor de Ondernemer zonder personeel (OZP), een belangrijk deel van de achterban van VBW. De OZP-ondernemer heeft last van de discussie over onterechte ZZP-constructies, waarbij een medewerker uit loondienst gaat en zich (aan dezelfde werkgever) verhuurt als ZZP’er. Het is de politiek, en terecht, een doorn in het oog, dat dit gebeurt. Met fiscale maatregelen worden deze “vermeende ondernemers” terecht aangesproken, maar helaas hebben de echte OZP-ers hier (fiscaal) last van. VBW pleit er daarom voor om te komen tot een nieuwe definitie voor de echte OZP-er, waarbij gedacht kan worden aan een minimaal investerings- en/of verplichtingniveau. Hiermee zou de positie van de OZP-ondernemer onderscheidend zijn ten opzichte van de ZZP’er, zodat daarmee fiscale maatregelen specifiek op deze doelgroep afgestemd kan worden. 

Btw-verlaging ter stimulering van consumptie en vertrouwen 

Tot slot vraagt VBW opnieuw aandacht voor het verlagen van de BTW, zowel het normale als ook het bijzondere tarief. Btw-verlaging leidt aantoonbaar tot meer consumptie en stimuleert het consumentenvertrouwen naar de toekomst. Met deze oproep hopen we dat dit punt wederom op de fiscale agenda van de politiek te vinden zal zijn.