Lobby op het hoogste niveau

Lobby op het hoogste niveau

14 februari 2020

VBW participeert in de coalitie Winkelambacht die, samen met overheid en andere betrokken partijen, oplossingen zoekt en vindt voor belangrijke knelpunten in de wetgeving. Samen met de Ministeries van SZW en EZ zijn 12 knelpunten benoemt onder de noemer: Maatwerkaanpak 2.0.

Maatwerkaanpak 2.0 werkt!

In april 2019 ontvingen de staatssecretarissen van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het rapport van de Maatwerkaanpak 2.0. De afgelopen maanden heeft de Coalitie Winkelambacht, bestaande uit vertegenwoordigers van VBW, NBOV (bakkers), KNS (slagers), ANKO (kappers) en NSV (Schoenherstellers) met de ministeries gewerkt aan de oplossingen uit het rapport. Dit heeft, tot nu toe, geresulteerd in:

  • Op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken staan nu antwoorden op veelgestelde vragen, zoals ‘Wat doet een Arbo deskundige of een arbodienst?’. Animaties van de veelgestelde vragen staan op de homepage. Bekijk die animaties eens met je medewerkers om arbeidsomstandigheden eenvoudig bespreekbaar te maken.
  • Het percentage van de werkkostenregeling is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Hierdoor heb je meer vrije ruimte om zaken aan je medewerkers te schenken.
  • Het format voor de verantwoording van de subsidie praktijkleren is vereenvoudigd. Als je in de steekproef valt, hoeven er minder gegevens aangeleverd te worden. Daarnaast werkt de coalitie met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de mogelijkheid om gegevens via DUO en de Belastingdienst te koppelen. Dit kan ondernemers veel tijd besparen.
  • Met het Ministerie van SZW spreekt de coalitie over de vereenvoudiging van de regels of de toepassing rondom de RI&E, arbeidsconflicten en re-integratie.

Gesprek met Staatssecretarissen

Op 12 februari heeft Mark Heemskerk van VBW een evaluatiegesprek gehad met de Staatsecretaris van Economische Zaken (Mona Keijzer) en de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tamara van Ark). Tijdens het gesprek werd uitvoerig tijd genomen om de resultaten te bespreken en de stappen die nog genomen moeten worden. De Coalitie Winkelambacht kan rekenen op steun vanuit beide Ministeries om het goede werk voort te zetten.