Lobby zorgt voor extra subsidie praktijkleren

Gepubliceerd op 21 juli 2020

Minister Van Engelshoven van Onderwijs (OCW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over een extra impuls voor mbo-stages en leerbanen. Concreet wordt er binnen de Subsidieregeling praktijkleren jaarlijks € 10,6 miljoen (voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022) extra beschikbaar gesteld om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid.

Lobby VBW voor extra subsidie praktijkleren 

De extra middelen zijn bedoeld om werkgevers uit bepaalde sectoren, waaronder de detailhandel bloemen en planten, te stimuleren bbl-plekken aan te bieden. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd: 

  • De arbeidsmarktperspectieven voor mbo'ers moeten goed zijn;
  • De sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor;
  • De sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;
  • De sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de subsidie praktijkleren via de motie-Heerma.

Extra

De extra impuls wordt ondergebracht in een apart compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2021 gepubliceerd worden. Een aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren met deze wijziging zal met terugwerkende kracht worden toegekend.

Praktijkleren van groot belang

VBW vindt praktijkleren van groot belang. Vakmatige vaardigheden en zeker ook een ondernemende en klantgerichte houding zijn zaken die vooral in de praktijk ontwikkeld worden. Het is niet voor niets dat deze zaken met extra aandacht in het nieuwe dossier bloem terecht zijn en straks in de opleiding volop aandacht moeten krijgen. VBW heeft met een aantal scholen binnen Floral Education Center afspraken gemaakt over de toepassing van nieuwe vormen van praktijkleren. Van het leerbedrijf worden dan overigens ook extra inspanningen verwacht.