Loonaanpassingen CAO bloemendetailhandel

Gepubliceerd op 9 november 2021

In de laatst afgesloten CAO voor de bloemendetailhandel zijn afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de branche. Hierin zijn er voor de komende periode 2 belangrijke zaken:

  • In november 2021 ontvangt de medewerker een eenmalige bruto uitkering van 0,6% van het totaal van de door de werknemer ontvangen bruto maandsalarissen in de periode van november 2020 t/m oktober 2021. Bij eerdere uitdiensttreding heeft de medewerker recht op een uitkering naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is geweest.
  • Per 1 januari 2022 stijging de bedragen in de loontabel met 1,41%. Dit is het percentage is gebaseerd op de stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). De nieuwe loontabel is te vinden op de website van VBW, klik HIER.

Let op: Indien je jouw medewerkers boven het cao-bedrag betaalt, geldt de stijging alleen voor het gedeelte cao-loon. Je bent dus als werkgever niet verplicht het deel wat je boven CAO betaalt aan te passen met de 1,41%. Vanzelfsprekend ben je wel vrij om de aanpassing over het gehele loon toe te passen.

Het is verstandig deze aanpassingen direct door te zetten naar je boekhouder of loonadministrateur. Op die manier kunnen de aanpassingen nog op tijd worden doorgevoerd.

CAO Helpdesk

Veel informatie over de CAO vind je op de website van VBW: CAO voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel | VBW Voor de bloemist. Heb je als werkgever of als medewerker vragen over de cao-afspraken, kun je deze stellen aan de CAO-Helpdesk, telefoon 0318 – 52 75 68. Kies in het keuzemenu voor optie 1.

CAO Helpdesk

Heb je als werkgever of als medewerker vragen over de CAO-afspraken, kun je deze stellen aan de CAO-Helpdesk, telefoon 0318 - 527568. Kies in het keuzemenu voor optie 1