Loonstijging per 1 juli 2022

Gepubliceerd op 3 juni 2022

In lijn met de CAO-afspraken worden ieder halfjaar (per 1 januari en 1 juli) de lonen in de loontabel aangepast met het door de overheid vastgestelde stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML). Per 1 juli 2022 is daarom de loontabel aangepast met een stijging van 1,81%.

Voor meer informatie verwijzen we naar de loontabel op onze website. Dit betekent dat je de beloning van de medewerkers ook per 1-7-2022 aangepast dient te hebben.

Voor vragen of nadere toelichting kan je contact zoeken met de CAO-helpdesk, telefoon 0318 - 527568. Kies in het keuzemenu voor optie 1.

Rekenmachine met een stapeltje los geld en een pen