Mijn werknemer neemt ontslag

Gepubliceerd op 26 april 2021

Als werkgever kun je de arbeidsovereenkomst met je werknemer beëindigen door opzegging – waarvoor je in beginsel toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig hebt - of bij wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard kan de werknemer ook zelf ontslag nemen. Hoe gaat dat in zijn werk en waar moet je aan denken?

Tenzij je hierover iets in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen, is ontslag door de werknemer vormvrij. De werknemer kan jou heel eenvoudig mondeling meedelen te willen stoppen. Maar hoe ga je vervolgens te werk?

  • Vraag aan je werknemer of zij/hij de opzegging op schrift wil stellen en daarbij wil aangeven per wanneer zij/hij wil stoppen.
  • Stel de opzegtermijn vast. Deze is meestal één (kalender)maand. Als er halverwege de maand wordt opgezegd, eindigt de arbeidsovereenkomst in principe op de laatste dag van de daaropvolgende maand. 
  • In het geval je werknemer per direct uit dienst wil, hoef je daar niet per se mee in te stemmen en kun je hem/haar aan de opzegtermijn houden. Bedenk of je hem/haar nog nodig hebt en of je hem/haar nog door wel wil laten werken. 
  • Samen overleg je wanneer de arbeidsovereenkomst zal eindigen, of en hoeveel vakantiedagen er nog zullen worden opgenomen/over zijn en wanneer de laatste werkdag zal zijn. 
  • Tot slot bevestig je alles schriftelijk naar de werknemer toe. 

Let op! Het is belangrijk dat de werknemer die zelf ontslag neemt, weet wat hij/zij doet en wat de gevolgen zijn. De werknemer zal geen recht hebben op een uitkering en kan ook geen aanspraak maken op de transitievergoeding. Vergewis je ervan dat werknemer daarvan op de hoogte is en bespreek dat. Vermeld het ook in de bevestigingsbrief. 

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30- 13.00 uur op het telefoonnummer 0318 - 527568 (keuze 2). Gedurende de hele dag zijn wij ook per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu.