Minister komt bloemist tegemoet met transitievergoeding

Minister komt bloemist tegemoet met transitievergoeding

17 november 2016

Minister Lodewijk Asscher gaat de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) aanpassen. VBW heeft daarvoor actief gelobbyd, omdat bloemisten in de problemen komen doordat ze torenhoge transitievergoedingen dienen te betalen als ze langdurig zieke werknemers willen ontslaan of noodgedwongen hun winkel moeten sluiten.

Bloemisten mogen straks bij ontslag om bedrijfseconomische redenen afwijken van de transitievergoeding. De CAO moet dan wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding voor medewerkers of voorzieningen die hun kans op nieuw werk vergroten. Ook wordt het makkelijker om afscheid te nemen van langdurig zieke werknemers.

Zij houden recht op hun transitievergoeding, maar bloemisten worden hiervoor (grotendeels) gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF). Om dit mogelijk te maken gaat de uniforme AWF-premie wel omhoog. Bedoeling is dat de compensatie met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 2015.

De aanpassingen zijn nog niet definitief. De Raad van State geeft binnenkort een advies over het gewijzigde wetsvoorstel, waarna de Tweede Kamer erover beslist. Dat gebeurt naar verwachting begin 2017. Als de Tweede Kamer instemt met de aanpassingen, zal VBW dit onderwerp inbrengen in het CAO-overleg. Wordt vervolgd.