Mogen zieke medewerkers op vakantie?

Gepubliceerd op 24 juni 2021

Na maanden van lockdown en alle andere beperkende maatregelingen vanwege het coronavirus ruiken we onze vrijheid weer. En nu de zomer eraan komt kunnen we eindelijk ook weer plannen maken om op vakantie te gaan. Waarschijnlijk zijn de eerste verlofaanvragen al binnen.

Maar hoe zat dat ook alweer met ziekte en verlof? 

Vakanties horen erbij, maar hoe zat het ook alweer als jouw zieke medewerker op vakantie wil? In dat geval moet de zieke medewerker toestemming hebben van jou als werkgever. Maak je gebruik van het VBW ZorgPortaal dan adviseren wij je contact op te nemen met jouw casemanager. Die kan goed inschatten of een vakantie schadelijk is voor het herstel. 
Als een arbeidsongeschikte werknemer op vakantie gaat, moet hij vakantiedagen opnemen. Logisch want er is tijdens je vakantie ook geen re-integratie verplichting. Een ander standpunt kan in strijd zijn met goed werkgeverschap ten opzichte van de niet zieke collega’s.

Ziek tijdens vakantie

Het kan ook dat de medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie. Dan gelden in principe dezelfde afspraken als normaal. De medewerker meldt zich meteen ziek en volgt de procedures die bij de ziekmelding horen. Controle op een ziekmelding in het buitenland is moeilijk. Maak daar vooraf afspraken over. Het verzuimprotocol van het VBW ZorgPortaal schrijft voor dat de medewerker een verklaring moet overleggen van een erkende medische instantie (huisarts of ziekenhuisarts) in het Engels of Nederlands.

Hou de coronaregels in de gaten

Reizen blijft een risico omdat de situatie in ieder land snel kan veranderen, bijvoorbeeld omdat het coronavirus ergens oplaait. Reizigers uit landen of gebieden die door het RIVM als oranje zijn aangegeven moeten bij terugkeer in Nederland een negatieve testuitslag kunnen tonen en worden dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Na 5 dagen kan de quarantaine beëindigd worden met een negatieve test.

Afspraken maak je vooraf

In het verzuimprotocol staan alle afspraken waar jij en je medewerkers zich aan moeten houden bij ziekmeldingen. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Je kunt een verzuimprotocol gratis downloaden van de website van VBW ZorgPortaal. Geef je medewerkers een exemplaar en laat ze ervoor tekenen. Dan weet je zeker dat iedereen op de hoogte is van de afspraken.

Voor vragen of advies

Wil je meer informatie over dit onderwerp dan staan je adviseurs van het VBW ZorgPortaal voor je klaar via telefoonnummer (070) 301 2564 of e-mailadres info@vbwzorgportaal.nl